Pas op voor de sahir van de djinn(Al-Ghoul-Al-Sha3ali-Al-‘ilaan)!

Degene die roqyah doet of dit nou iemand is die het voor zichzelf doet of een raaqi die mensen behandelt dient altijd op te passen wanneer men handelt met de sahir van de djinn, dit is dus een shaytan die zelf een sahir is en zijn kwaad en slechtheid is groter en meer dan de menselijke sahara. In de “Handleiding tegen Sihr” hebben we het kort gehaad over deze sahir van de djinn die in het arabisch Al-Ghoul of Al-Sha3ali of Al-‘ilaan wordt genoemd, we zullen in dit artikel nader ingaan op dit onderwerp met de wil van ALLAH.

Continue Reading…

(0)

De Foto Ziekte

We leven in een tijd waarin de privacy dagelijks geschonden wordt, niks mag meer geheim blijven en alles moet gezien worden.

Maar van de zaken die ik niet begrijp is dat de mensen de meeste van hun privacy vrijwillig afgeven. Een onderdeel wat zeer kwalijk is en letterlijk een ziekte is geworden is het tonen van foto’s van jezelf of kinderen en naasten.
Deze foto’s worden getoond op sociale media zoals facebook, twitter enz, en dit gebeurt volledig vrijwillig en men is er trots op.

Continue Reading…

(0)

Wanneer wij kijken naar psychische stoornissen en depressies en soortgelijke geestelijke aandoeningen, dan kunnen we deze in 2 verdelen: In Amraad Nafsia, oftewel geestelijke ziektes, en in Amraad Al-Arwaah Al-Ghabeetha, oftewel ziektes die worden veroorzaakt door shayateen.

Continue Reading…

(0)

Toevlucht zoeken tegen al het slechte met de Mu’awidatayn(surah Al-Falaq en Surah Al-Nass ):

Het is overgeleverd dat Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) was gewend om zijn toevlucht bij ALLAH te zoeken tegen de djinn en de ogen van de mensen(boze oog) totdat de Mu’awidatayn(su.rah al-falaq en surah al-nass) werd geopenbaard, toen ze werden geopenbaard begon hij hen te  Continue Reading…

(0)

DECEMBER ACTIE!! Sluiten