Wanneer wij kijken naar psychische stoornissen en depressies en soortgelijke geestelijke aandoeningen, dan kunnen we deze in 2 verdelen: In Amraad Nafsia, oftewel geestelijke ziektes, en in Amraad Al-Arwaah Al-Ghabeetha, oftewel ziektes die worden veroorzaakt door shayateen.

Continue Reading…

(0)

Toevlucht zoeken tegen al het slechte met de Mu’awidatayn(surah Al-Falaq en Surah Al-Nass ):

Het is overgeleverd dat Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) was gewend om zijn toevlucht bij ALLAH te zoeken tegen de djinn en de ogen van de mensen(boze oog) totdat de Mu’awidatayn(su.rah al-falaq en surah al-nass) werd geopenbaard, toen ze werden geopenbaard begon hij hen te  Continue Reading…

(0)

DECEMBER ACTIE!! Sluiten