Transformatie van Sihr

Zoals we eerder een artikel hierover hebben geschreven ziet u in het volgende filmpje een voorbeeld van de transformatie van sihr. Het meisje huilt glas, en er zijn ook mensen waarbij stenen uit het oog komen of zelfs meters lang touw uit haar intieme delen van een jong meisje zonder dat ze daardoor schade oplopen. Dit soort zaken worden als wonders gezien maar zijn niks anders dan sihr die uit het lichaam komt en transformeert.

Een voorbeeld van de transformatie van sihr.

De Sihr die wordt gegeten of gedrinken, kan van vorm en materie veranderen zodra deze het lichaam binnengaat, maar de grootste transformatie, is de transformatie die gebeurt als de sihr uit het lichaam gaat, zo zijn er mensen die kakkerlakken hebben overgegeven die alleen in tropische regenwouden voorkomen, stukken touw en haar, briefjes met sihr erop, ijzerdraad, spijkers, glas, enz enz, ook kunnen al deze dingen uit de stoelgang komen en het grootste wonder is dat ALLAH deze zaken uit de lichamen van mensen verwijdert zonder dat ze daardoor gewond raken.

LET OP!!

Wanneer een persoon door Roqyah moet overgeven of diaree krijgt omdat er Sihr in het lichaam heeft, en dit kan dagen achterelkaar doorgaan, dan dient deze persoon GEEN middelen te nemen die het overgeven en de diaree onderdrukken, hoe moeilijk het ook is, omdat dit de genezing in gevaar brengt, en de Djinn helpt om de Sihr weer te organizeren, wel dient er bij diaree voldoende vocht opgenomen te worden om uitdroging te voorkomen.

Indien men dus bijvoorbeeld Sihr briefjes overgeeft, of in de stoelgang vindt, dien men deze dus daarna eerst nog te vernietigen, de oorspronkelijk Sihr is eigenlijk al verbroken, maar er zijn tovenaars die hierbij een 2de Sihr aan vast plakken als de eerste eruit is, en dus dient men deze blaadjes, of touwen met knopen en haar en dergelijke te vernietigen.

Men pakt een emmer water en reciteert er de verzen tegen Sihr erover. De blaadjes worden in het water gedaan totdat datgene wat erop geschreven is opgelost is in het water, daarna droogt men de blaadjes en verbrand deze, het water gooit men ergens weg waar niet veel mensen langslopen zoals in de bosjes.

Bij touw met knopen dient men deze knopen los te maken terwijl men de Mu’awidatayn(Surah Al-Falaq en Al-Nass) reciteert, daarna dient men te werk gaan zoals bij het papier.

Andere zaken dient ment kapot te maken en in het Roqyahwater te plaatsen, indien men in staat is deze te verbanden doet men dat, zoniet dan
begraaft men ze ergens waar niet veel mensen langslopen, haar dient men niet te verbranden maar te begrafen.

De Sihr zal nu met de wil van ALLAH verbroken zijn.

Er hoeft niet altijd rare dingen uit te komen, vaak is het gewoon vieze slijm en dergelijke meestal in verschillende kleuren, men dient hierover Roqyahwater te gooien en het daarna weg te gooien in een plaats waar niet veel mensen langskomen.

 

(0)

Waar veel broeders en zusters helaas last van hebben is dat zij soms een gevoel van machteloosheid krijgen en wanhoop omdat de genezing op zich laat wachten.

De shaytan manipuleert hun gevoelens en speelt hier natuurlijk op in, zodoende om het vertrouwen in ALLAH te minderen en de persoon depressief te laten voelen, immers iemand die zich niet goed in zijn vel voelt en denkt dat de roqyah niet helpt zal ook gaan minderen met de roqyah of zelfs helemaal stoppen.

ALLAH de Verhevene heeft ons enkel geschapen voor ZIJN aanbidding zoals hij ons te kennen geeft in Surah A-Dhaariyah vers 56, waarin ALLAH zegt dat HIJ de djinn en de mens enkel geschapen heeft voor zijn aanbidding.

We dienen dus de Eenheid van ALLAH te bevestigen en alles wat naast hem aanbeden wordt te verwerpen, sterker we dienen hierover te getuigen, vandaar de naam Shahada, oftewel de geloofsgetuigenis.

Wanneer we in deze wereld over iets getuigen dan zal dit getoetst worden, men zal dit niet zomaar aannemen, het is dus niet vreemd dat ook de grootste en geweldigste getuigenis ooit ook getoetst zal worden, en degene die ons zal toetsen is ALLAH zelf.

Allah zegt ons in Surah Ankaboot vers 2 t/m 3

Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: “Wij geloven” zonder dat zij zullen worden beproefd?
Wij beproefden degenen die vََoor hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.

Allah maakt ons hier dus kenbaar dat elke persoon die getuigt dat hij HEM alleen zal aanbidden en dat hij Mohammed(vrede zij met hem) als de zegel der Boodschappers ziet en hem gehoorzaamt en volgt in alles wat aan hem is geopenbaard, deze getest zal worden om te kijken of deze getuigenis oprecht is of niet. Dit geldt zelfs voor de Boodschappers subhannALLAH.

Zo zegt ALLAH in zijn boek in surah al baqarah vers 214:

Denkt gij dat gij het paradijs zult binnengaan, terwijl de toestand van degenen, die vََoor u gingen, nog niet over u is gekomen?

Armoede en tegenslagen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt, totdat de boodschapper en de gelovigen met hem zeiden: “Wanneer komt Allah’s hulp?” Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.

We zien dus dat de Boodschappers zo hevig beproefd werden dat zelfs zij het op momenten heel erg moeilijk hadden, maar dit losten zij op door ALLAH aan te roepen, waarna ALLAH hen hulp en verlossing stuurde.

We dienen dus te begrijpen dat elke moslim beproefd zal worden en dat hoe meer men beproefd word hoe geliefder zijn positie bij ALLAH is en hoe hoger zijn positie in het paradijs is.

Zo heeft de Profeet vrede zij met hem gezegd in een saheeh overlevering:

De meest beproefde mensen zijn de Boodschappers, daarna zij die net als hen zijn, daarna zij die net als hen zijn.

Zo zien we dat degenen die moslim zijn en maar met weinig beproevingen te maken hebben, zij hun rekening krijgen in het hiernamaals, immers degene die moslim is en hier op aarde grote beproevingen meemaakt en deze met geduld en gehoorzaamheid aan ALLAH doorstaat, wallahi deze zal een rust krijgen op de Dag des Oordeels, daar de beproevingen en moeilijkheden zijn zondes zullen wegvagen en zijn rang in het paradijs wordt verhoogt.

En 1 van de moeilijkste beproevingen, is het beproefd worden met bezetenheid, sihr of het boze oog, wij hebben een overlevering die in saheeh is van Umm zafar, zij was een zwarte vrouw en had epilepsie(sar3) van de djinn, dit is bezetenheid waarbij de djinn het gehele lichaam kan bezetten en een persoon een aanval geeft dat deze hierdoor zelfs zijn kleding kan verliezen.

Deze vrouw kwam bij de profeet(vrede zij met hem) en vroeg hem om een dua voor haar te doen voor genezing. Hij gaf haar 2 keuzes, de keuze voor een dua voor genezing, of het hebben van geduld en haar beloning zou het paradijs zijn. Ze koos voor het 2de, en stond bekend bij de sahaba als de vrouw van het paradijs terwijl zij nog op aarde was.

Dit is het bewijs dat voor dit soort ziektes degenen die geduld heeft en zich behandelt met de toegestane roqyah het paradijs zal krijgen en gezien wordt als een mujahid die tegen de shaytan strijdt.

Dus wees blij met je bezetenheid, je sihr of je ayn en weet dat het een reiniging is voor jezelf van zondes en een manier om toenadering te zoeken bij ALLAH.

(0)

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het insmeren van de geslachtsdelen met olie waarover de verzen van de Koran zijn gereciteerd.

Antwoord:

Het is toegestaan jezelf in te smeren met olie waarover de adem is geblazen van de toegestane Roqyah

Het is bevestigd door Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) dat de sporen van geschreven verzen op een vel niet meer als onschendbaar worden gezien als ze uitgewist zijn, en dat iemand die in een grote staat van onreinheid bevind dit ook mag aanraken en het is niet meer onschendbaar zoals wanneer de verzen van de Koran en van het gedenken van ALLAH nog intact zijn, zoals wanneer men van goud, zilver of staal iets maakt met daarop de verzen van de Koraan en het gedenken van ALLAH of dat het uit steen wordt gehakt en vervolgens verandert dit gemaakte werk en verandert deze steen dan is de onschendbaarheid hier niet meer van toepassing zoals wanneer het het wel had toen de tekens erop nog volledig intact waren.

En dit geldt ook voor water waarover gereciteerd is, want er blijft geen spoor achter van de recitatie, waardoor het toegestaan is jezelf ermee te wassen in de douche en dit geldt ook voor olie waarover de reciteur heeft geblazen, het is toegestaan om je hiermee in te smeren bij de geslachtsdelen omdat er geen spoor is achtergebleven van het blazen.

Er werd gevraagd aan onze Shaych ibn ‘Uthaymeen(moge ALLAH genadig met hem zijn) of het toegestaan is voor een menstruerende vrouw om zich te wassen met water waarover is gereciteerd?

Hij antwoorde(moge ALLAH hem genadig zijn):

Ik zie niet dat er iets mis mee is, omdat roqyah water geen daadwerkelijke geschreven Koran bevat, en het bevat niks wat als onschendbaar zou moeten zijn van de Koran, het is slechts het speeksel van de reciteur wat effect heeft met de wil van ALLAH

En er werd gevraagd aan Shaych ibn Jibreen( moge ALLAH hem genadig zijn): Is het toegestaan om jezelf te wassen met water waarin sidr inzit en waarover is gereciteerd, en dit voor de genezing, en als dit toegestaan is, is het dan toegestaan om dit te gebruiken in de douche, moge ALLAH jullie belonen?

Hij (moge ALLAH hem genadig zijn) antwoorde:

Hier is niks mis mee, omdat de Koran die de Verheven woorden van ALLAH zijn niet in werkelijkheid(in het water) aanwezig zijn, maar deze Koran heeft toch met de wil van ALLAH effect voor genezing bij de zieke of van het verwijderen van de pijn waar hij last van heeft of wat daar op lijkt, er is niks mis mee dat hij zichzelf ermee wast in de douche of toilet enz, en er is niks mis mee dat hij het gebruikt voor de genezing hoe hij ook wil door ermee te wassen, te drinken of andere manieren van gebruik.

En ALLAH weet het beste,

Beantwoorden van de vraag: Shaych AbdeRahmaan ibn AbdulLAH Al-Suhaymi

Het schrijven van Koran verzen met saffraan:

Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) zei: Wat betreft het schrijven van verzen(van de Koran) en authentieke smeekbeden met saffraan op een rein bord of een rein blad en die men dan laat oplossen in water waarvan de zieke ervan gaat drinken dan is hier niks mis mee, en dit is gedaan door velen van onder de Selef van deze Ummah, zoals ook duidelijk is gemaakt door de Geleerde ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) in Zaad Al-Ma’aad en anderen, wanneer degene die dit uitvoert bekend staat met het goede en oprechtheid.(Einde Fatawa Islamiyyah 1/30

Ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt in Zaad Al-Ma’aad 4/170 over de methode van roqyah voor degene die geraakt is door het boze oog:

Een groep van onder de Selef hadden de mening dat men voor hem verzen van de Koran dienden geschreven te worden, die hij daarna moest opdrinkxen(als de inkt is opgelost in het water). Mujahid zei: er is niks mis mee dat men Koran opschrijft(en het laat oplossen in water) en hiermee zichzelf wast en het te drinken geeft aan de zieke, en dit was ook de mening van Abi Qilaabah, en het is overgeleverd van Ibn Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij beveelde om voor een vrouw teksten van de Koran te schrijven toen zij moeilijk heden ondervond bij de bevalling en waarna zij hiermee moest wassen en ervan drinken. En Abu Ayoub zei: Ik heb Abu Qilaabah Koran zien schrijven op papier voor het wassen en hij gaf het te drinken aan een man die een kwaal had.

Pure olijfolie kunt u verkrijgen via de onderstaande link:

http://shop.soennah-dokter.nl/product/olijfolie-500-ml/

(0)

Deze informatie is overgenomen van een lezing van Sheich khalid al habshi.

Vele patiënten weten niet wat de gepaste wijze is voor het insmeren met olie. Vaak hoor je van patiënten, “ik ben naar die en die raaqi geweest en hij gaf me olijfolie om me mee in te smeren”. En wanneer wij hen vragen of het effect heeft gehad zeggen zij dat zij er niets van merken.

Wij vragen hen dan hoe zij zichzelf hebben ingesmeerd en dan zeggen zij bv. dat zij slechts een bepaalde gedeelte waar zij last van hebben insmeerde. Of ze zeggen: “ik smeer alleen mijn handen in met olijfolie”.

Dit is niet correct we dienen ons gehele lichaam in te smeren met de olie zelfs de geslachtsdelen (voor meer info zie onze artikel http://www.soennah-dokter.nl/wp-content/uploads/2015/07/Regelgeving-over-het-gebruik-van-gereciteerd-water-en-olie-op-het-lichaam.pdf)

Sommige Ruqaat zeggen vaak dat je heel het lichaam moet insmeren behalve de voeten zodat de djinn het lichaam kan verlaten. Ook dit is niet correct sterker, de djinn gaat zelfs alleen in de voeten zitten zodat hij geen last heeft van de olie.

Zo was er iemand naar mij toegekomen die had gezegd, dat hij zich insmeerde met mijn olijfolie maar dat het geen effect heeft gehad en toen ik hem vroeg of hij het gehele lichaam had ingesmeerd zei hij ja behalve het geslachtsdeel. Ik wees hem erop dat hij dat ook moest doen en hij vertelde dat hij de hele nacht het effect voelde door de olijfolie.

Dienen we 1 x per dag onszelf in te smeren of vaker?

We hebben hier vaak mee geëxperimenteerd en we hebben sommige patiënten 1x per dag laten insmeren, sommige 3x per dag, sommige 7x per dag en sommige hebben wij bevolen om dat iedere uur te doen. Ieder uur? Jazeker 16 à 17x op een dag tot hij gaat slapen en bij het wakker worden gaat hij zich weer insmeren.

We hebben wonderen gezien bij de mensen die dit hebben gedaan, het is vooral goed voor personen met grote shayateen die zich stil houden in het lichaam en zich niet laten zien.

Zo vertelde een zuster dat ze bij de eerste keer niets merkte pas bij de achtste keer voelde ze iets stijgen van haar buik en had ze toen sihr overgegeven. Sommige vertellen dat ze veel moesten gapen of niezen enz.

Zo zijn er vele verhalen van patiënten die dit hebben gedaan en er door (sebeb)  genezen zijn. Het heeft dus veel effect en vooral op baby’s en kleine kinderen.

Het is niet zo dat het persé heel vettig en dik ingesmeerd moet worden. Het belangrijkste is dat het lichaam ingesmeerd word met de olie.

Bij het insmeren van het haar dien je met je vingertoppen de wortels van het haar goed in te smeren en dan het haar zelf.

Voor meer info zie onze artikel

——–

Onze eigen toevoeging:

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het insmeren van de geslachtsdelen met olie waarover de verzen van de Koran zijn gereciteerd.

 

Antwoord:

 

Het is toegestaan jezelf in te smeren met olie waarover de adem is geblazen van de toegestane Roqyah

 

Het is bevestigd door Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) dat de sporen van geschreven verzen op een vel niet meer als onschendbaar worden gezien als ze uitgewist zijn, en dat iemand die in een grote staat van onreinheid bevind dit ook mag aanraken en het is niet meer onschendbaar zoals wanneer de verzen van de Koran en van het gedenken van ALLAH nog intact zijn, zoals wanneer men van goud, zilver of staal iets maakt met daarop de verzen van de Koraan en het gedenken van ALLAH of dat het uit steen wordt gehakt en vervolgens verandert dit gemaakte werk en verandert deze steen dan is de onschendbaarheid hier niet meer van toepassing zoals wanneer het het wel had toen de tekens erop nog volledig intact waren.

 

En dit geldt ook voor water waarover gereciteerd is, want er blijft geen spoor achter van de recitatie, waardoor het toegestaan is jezelf ermee te wassen in de douche en dit geldt ook voor olie waarover de reciteur heeft geblazen, het is toegestaan om je hiermee in te smeren bij de geslachtsdelen omdat er geen spoor is achtergebleven van het blazen.

 

Er werd gevraagd aan onze Shaych ibn ‘Uthaymeen(moge ALLAH genadig met hem zijn) of het toegestaan is voor een menstruerende vrouw om zich te wassen met water waarover is gereciteerd?

 

Hij antwoorde(moge ALLAH hem genadig zijn):

Ik zie niet dat er iets mis mee is, omdat roqyah water geen daadwerkelijke geschreven Koran bevat, en het bevat niks wat als onschendbaar zou moeten zijn van de Koran, het is slechts het speeksel van de reciteur wat effect heeft met de wil van ALLAH

 

En er werd gevraagd aan Shaych ibn Jibreen( moge ALLAH hem genadig zijn): Is het toegestaan om jezelf te wassen met water waarin sidr inzit en waarover is gereciteerd, en dit voor de genezing, en als dit toegestaan is, is het dan toegestaan om dit te gebruiken in de douche, moge ALLAH jullie belonen?

 

Hij (moge ALLAH hem genadig zijn) antwoorde:

Hier is niks mis mee, omdat de Koran die de Verheven woorden van ALLAH zijn niet in werkelijkheid(in het water) aanwezig zijn, maar deze Koran heeft toch met de wil van ALLAH effect voor genezing bij de zieke of van het verwijderen van de pijn waar hij last van heeft of wat daar op lijkt, er is niks mis mee dat hij zichzelf ermee wast in de douche of toilet enz, en er is niks mis mee dat hij het gebruikt voor de genezing hoe hij ook wil door ermee te wassen, te drinken of andere manieren van gebruik.

 

En ALLAH weet het beste,

 

Beantwoorden van de vraag: Shaych AbdeRahmaan ibn AbdulLAH Al-Suhaymi

 

Het schrijven van Koran verzen met saffraan:

 

Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) zei: Wat betreft het schrijven van verzen(van de Koran) en authentieke smeekbeden met saffraan op een rein bord of een rein blad en die men dan laat oplossen in water waarvan de zieke ervan gaat drinken dan is hier niks mis mee, en dit is gedaan door velen van onder de Selef van deze Ummah, zoals ook duidelijk is gemaakt door de Geleerde ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) in Zaad Al-Ma’aad en anderen, wanneer degene die dit uitvoert bekend staat met het goede en oprechtheid.(Einde Fatawa Islamiyyah 1/30

 

Ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt in Zaad Al-Ma’aad 4/170 over de methode van roqyah voor degene die geraakt is door het boze oog:

Een groep van onder de Selef hadden de mening dat men voor hem verzen van de Koran dienden geschreven te worden, die hij daarna moest opdrinken(als de inkt is opgelost in het water). Mujahid zei: er is niks mis mee dat men Koran opschrijft(en het laat oplossen in water) en hiermee zichzelf wast en het te drinken geeft aan de zieke, en dit was ook de mening van Abi Qilaabah, en het is overgeleverd van Ibn Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij beveelde om voor een vrouw teksten van de Koran te schrijven toen zij moeilijk heden ondervond bij de bevalling en waarna zij hiermee moest wassen en ervan drinken. En Abu Ayoub zei: Ik heb Abu Qilaabah Koran zien schrijven op papier voor het wassen en hij gaf het te drinken aan een man die een kwaal had.

 

Pure olijfolie kunt u verkrijgen via de onderstaande link:

http://shop.soennah-dokter.nl/product/olijfolie-500-ml/

(0)

Pijnlijke of ontstoken Amandelen:

Iedereen heeft het wel eens, pijnlijke of ontstoken amandelen een kwaal die vooral bij kindjes voorkomt.

Welke natuurlijke remedies zijn er voor en is er iets wat de Profeet(vrede zij met hem) ons heeft aangeraden.

Het is overgeleverd in de Sunan van Ibn Maajah en de Musnad van Imam Ahmed op gezag van Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij zei:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) trad binnen bij ‘Aisha(moge ALLAH tevreden met haar zijn) en bij haar was een jonge jongetje waaruit bloed stroomde vanuit zijn neus, hij(vrede zij met hem) vroeg wat is hier aan de hand?Ze zeiden, hij heeft last van zijn amandelen(ontstoken keel) of pijn aan zijn hoofd. Hij zei, o wee jullie, doodt jullie kinderen niet, o geweldige vrouw, wanneer je kind geraakt is met last van de amandelen of van pijn aan zijn hoofd, neem dan Al-Qist Al-Hindi en meng dit met water en druppel dit in de neus.’Aisha(moge ALLAH tevreden met haar zijn) werd bevolen met dit, en ze deed het en het jongetje genas.

Deze methode wordt Al-Sa’oot genoemd oftewel neusdruppelen.

Voor amandelen kan men de volgende manier gebruiken:

– Sa’oet(neusdruppelen)theelepeltje water of olijfolie mixen met wat qist, deze methode is goed bij pijnlijke of ontstoken amandelen ook geschikt voor Bezetenheid, Sihr in het hoofd, Keelproblemen, Vergeetachtigheid, Hoofdpijn, goed voor de hersenen, astma, griep en kou, koorts, hoesten, slijm, ademhalingsproblemen, hooikoorts.

De qist hindi mengsel moet niet de dik zijn, het moet dus goed vloeibaar blijven en gedruppelt worden en men kan er een beetje van drinken.

Naast deze methode kan men ook het volgende toepassen tegen de klachten.

– Gember, Za3tar Kruid en citroen kort koken in water, laten afkoelen en 2 x daags een halve glas van drinken.

– Dagelijks 2 eetlepels honing op een lege maag of 2 uur voor het eten.

(0)

DECEMBER ACTIE!! Sluiten