Het op slot zetten van je eigen dochter!!!?

 
Kinderen zijn een zegening van ALLAH wanneer de kinderen op worden gevoed op de manier die ALLAH heeft voorgeschreven.
Elk kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg, de fitrah, oftewel de aanleg om in ALLAH de Almachtige te geloven en hem te aanbidden.
 
De Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:
 
“Elk kind wordt geboren in een staat van Fitrah, daarna zijn het zijn ouders die van hem een Jood, Christen of Zorostriaan(Majoos) maken”.
(Saheeh Bukhari en Muslim)
 
Oftewel, de ouders hebben een zeer belangrijke taak in het opvoeden van het kind, en het kind te leren wat goed en slecht is aan de hand van de Koraan en de Soennah en dan zal het kind een zegening zijn met de wil van ALLAH.
 
Helaas zijn er onder deze ouders een kleine groep die niet de opvoeding van de Islam willen toepassen, maar juist de opvoeding van de shaytan wensen voor hun eigen kind.
 
Van onder deze zaken is het zogenaamd op slot zetten van hun eigen dochter.
 
De ouder of ouders zijn zo los geraakt van de leiding van ALLAH dat ze over hun eigen kind gaan denken als een slecht en zondig kind en om zogenaamd dit te voorkomen gaan ze voorzorgsmaatregelen nemen zodat ze met een gerust hart kunnen leven!
 
Deze zaak wordt in de meeste gevallen gedaan door de moeder alleen zonder dat de vader er zelfs vanaf weet en soms in samenspraak met de vader.
Vaak komen er buurvrouwtjes op de vloer die de moeder nieuwtjes brengen, roddel en ervaringen die ze hebben met sahara enz, en van deze ervaringen is het beschermen van je dochter dat ze gemeenschap zal hebben voor het huwelijk, er is namelijk een manier om dit te voorkomen volgens het buurvrouwtje!
 
Wanneer je even nadenkt over dit, het dochtertje waar ze over praten is meestal nog maar een paar jaar oud, onschuldig en nog in de fitrah en ze hebben nu al een satanische gedachte over het kind dat dit kindje als ze groot wordt losbandig gaat worden en tekeer zal gaan met haar eer.
 
De reden dat ze dit denken is omdat deze ouders hun harten verrot zijn en verontreinigt zijn door hun eigen zondes en dat ze geen zin hebben om veel moeite te doen met de opvoeding van hun kind met de Islam.
 
Maar wat doen ze precies en wat is dit op slot zetten?
 
De moeder of samen met de vader of buurvrouwtje zal de dochter meenemen naar de vervloekte sahir en ze zullen hun wens uiten, namelijk dat het meisje beschermt wordt tegen gemeenschap voor het huwelijk.
 
De sahir zal blij zijn met deze aanvraag voor Kufr en zal soms zelfs een tegenprestatie wensen van de ouders voor nog meer Kufr, zoals het slachten van een dier op een bepaalde plek of het verbranden van een bepaalde amulet of stof enz, en soms is het betalen van geld alleen genoeg voor dit want de Kufr is reeds bevestigd door het vragen van het op slot zetten.
 
De sahir zal de zogenaamde leeftijd vragen wanneer het slotje eraf moet en zal beweren dat het kind veilig is voor gemeenschap en seksuele gevoelens totdat ze gaat trouwen.
 
In werkelijkheid heeft de moeder haar dochter met haar eigen instemming bezeten gemaakt doormiddel van sihr, er zullen 1 of meerdere shayateen haar lichaam bezetten.
 
Haar ouders gaan trots weer naar huis met hun dochter, ze denken dat ze nu rust hebben gecreëerd en kunnen hun dochter nu vrij laten doen wat ze wil want ze zal toch geen gemeenschap kunnen verrichten.
 
Helaas zijn de ouders dubbel bedrogen, 1 x doordat hun daad Kufr is ongeloof en zij zichzelf hiermee buiten de Islam hebben geplaatst en zonder oprecht berouw zij het paradijs niet zullen betreden, maar het andere is dat zij hun dochters leven moeilijker hebben gemaakt door haar nu met shayateen op te zadelen die haar juist naar fasad en slechtheid zullen leiden.
 
Het meisje is nu opgegroeid en heeft een mooi leven gehad en wil nu gaan trouwen, ze gaat trouwen en opeens komen zij en de man erachter, gemeenschap is niet mogelijk, dat wat de sahir heeft gedaan is namelijk nog steeds actief, de shayateen verhinderen elk lustgevoel en verhinderen zelfs om lichamelijk de daad te verrichten, er is namelijk Rabt (Tqaf) actief, het slotje wat gemeenschap verhindert.
 
Maar dat is niet alles, de shaytan zal elk aspect van het leven van het meisje beïnvloeden, haar studie, werk, huwelijk dat vaak in de begin fase strandt, relatie met de moeder en familie, gezondheid enz, enz.
 
Dit is de verdienste van Kufr, dit is de verdienste van de ouder die hun kinderen niet met de Islam wil opvoeden maar die de opvoeding van de shaytan kiest.!
 
Ben jij een ouder die hierover nadenkt, stop hier dan mee en neem afstand van degenen die dit idee naar je hebben gebracht en toon berouw
 
Ben jij een ouder die dit al heeft gedaan, toon berouw dagelijks tot aan je dood, huil omwille van ALLAH en verlaat alle zondes, help je dochter met de toegestane roqyah en smeek ALLAH om vergeving voordat de dood komt en het te laat is en doe opnieuw de Sahada.
 
Ben jij een slachtoffer van dit, doe dan roqyah op de toegestane manier en laat je niet wijsmaken dat je slecht bent, attendeer je ouders hierop en vertel ze de waarheid en laat ze berouw tonen voor wat ze hebben gedaan, maak geen ruzie met hun en vergeef ze omwille van ALLAH.
 
Ben jij een zus, broer die ziet dat dit kan gebeuren met je eigen zusje, help haar dan voordat dit gebeurt en adviseer de ouders hiermee te stoppen en berouw te tonen.
(Commenting: OFF)

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk.

Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden.

In dit artikel willen we een aantal behandelingen bespreken die men toepast in de Roqya en het principe uitleggen van “ Tajareeb Al_Roqaa”  oftewel het experimenteren of uitproberen van methodes en behandelingen in de Roqya.

Voor we hier dieper ingaan zullen we allereerst wat zaken uitleggen.

Allereerst de voorwaarden die de geleerden uit de Koran en de Soennah hebben onttrokken waaraan de Roqya dient te voldoen om toegestaan te zijn:

Deze voorwaarden zijn Tawqeefiyah en dat houdt in dat ze vast staan en niet kunnen veranderen, en indien 1 van deze voorwaarden niet wordt vervuld de Roqya haram wordt.

Shaych Sulayman ibn Abdullah ibn AbdulWahhab zei:

Al-Imaam Al-Suyooti(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei:

De geleerden hebben overeenstemming(Idjmaa’) bereikt dat het verrichten van Al-Roqya toegestaan is wanneer aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan;

1: De Roqya dient verricht te worden met de Woorden van ALLAH(De Koran, hieronder valt ook de smeekbeden van de Soennah) of door(het aanroepen) van Zijn Schone Namen en/of Eigenschappen

2:De Roqya dient uitgesproken te worden in de Arabische Taal of de taal waarvan de betekenis gekend is.

3:Men dient te geloven dat de Roqya niet uit zichzelf baat maar enkel door ALLAH alleen nuttig is.

(Tayseer Al-‘Azeez Al-Hameed Sharh Kitaab Al-Tawheed blz 167)

 

Ibn Hajr zegt in zijn boek Fath Al-Baari 10/206:

De geleerden zijn in overeenstemming dat Roqya toegestaan is wanneer aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan.

 

De voorwaarden zijn dus duidelijk, het zijn er 3 en deze staan vast en dienen alle 3 aanwezig te zijn om de Roqya toegestaan en nuttig te maken met de wil van ALLAH.

Toch is de Roqya breed in manier van behandeling en zal geen 1 raaqi dezelfde methodes hanteren , we zullen dit uitleggen met overleveringen en uitspraken van geleerden hierover en een aantal voorbeelden.

 

Op gezag van ‘Awf ibn Maalik Al-Ashdjaa’i  die zei:

“We waren gewend om Roqya te doen in het tijdperk van Djaahiliyyah(voor de Islam), we vroegen:

O Boodschapper van ALLAH wat vind u daarvan?

De Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zei: Laat me jullie manier van Roqaa zien.

(Waarop de Sahabi liet zien hoe de Roqya werd gedaan en de Profeet vrede zij met hem zei: )

“Er is niks mis met Roqya waarin zich geen Shirk bevindt”!

(Saheeh Muslim Kitaab Al-Salaam 64 nr 2200)

 

Al-Manaawi zegt in zijn uitleg van deze hadith:

“Laat me jullie manier van Roqaa zien” , meervoud van Roqya met een dhamma en dit is het toevlucht zoeken(bij ALLAH) en de bedoeling hiervan is de manier van Roqya die zei deden in Djaahiliyyah(tijdperk voor de Islam kwam), hij wilde de manier zien hoe zij het deden en zei “Laat me jullie manier zien” want ik(de Profeet vrede zij met hem) ben de geleerde der geleerden en de wijze der wijzen en dus laat mij het zien.

“Er is niks mis met Roqya” oftewel het is toegestaan

“Waarin in zich geen Shirk bevindt ”  oftewel de Roqyah die jullie deden in Djaahiliyyah is toegestaan en is vrij van het geloven in Kufr of iets van de uitspraken van de mensen van Shirk en die tegenstrijdig is aan de Islam want dat is haram…

(Faidh Al-Qadeer 1/558)

 

Wanneer we deze hadith nader bekijken en de uitleg van de geleerden hierover dan valt ons iets op, namelijk de Roqya die hier wordt besproken is een Roqya die de sahaba deden nog voor de komst van de Islam, oftewel een Roqya die werd verricht toen de Koran nog niet geopenbaard was en de Sahaba nog geen moslims waren.

Deze hadith wordt dan ook door de geleerden als 1 van de belangrijkste ahadeeth gezien in de context van Roqya, en vele regelgevingen van Roqya zijn ontrokken dankzij deze hadith.

Men kan zich dan afvragen, hoe is het mogelijk dat de Profeet vrede zij met hem deze manier van Roqya heeft goedgekeurd terwijl deze niet is gedaan doormiddel van De Koraan en in een tijdperk gedaan is dat de sahaba zelf nog ongelovig waren, hoe was deze Roqya dan, en hoe zit het met de 3 voorwaarden?

Het antwoord hierop is dat de Sahabi die de roqya deed in Djaahiliyyah toch voldeed aan de 3 voorwaarden, maar later toen hij moslim was wilde hij het zeker weten of de manier die zij gebruikten toegestaan was en liet dit zien aan de Profeet vrede zij met hem , en zijn antwoord was dat de roqyah toegestaan en correct was en er  was geen Shirk, Kufr of Haram in de Roqya.

De Sahabi hoewel in die tijd hij geen moslims was en de Koran nog niet geopenbaard was deed de Roqya doormiddel van het aanroepen van ALLAH  met zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen en hij deed dit in de zuivere Arabische Taal en dus voldeed hij aan alle 3 de voorwaarden.

Uit deze hadith hebben de geleerden bewezen dat Roqya wat betreft de 3 voorwaarden vast staat, maar dat de verdere invulling en manier openstaat en kan veranderen.

Dit betekent dus dat men bij Roqya zaken mag toepassen/gebruiken zolang het aan een aantal voorwaarden voldoet, deze zijn:

  • Het mag niet tegenstrijdig zijn aan de 3 voorwaarden
  • De behandeling mag niet inzich zelf haram zijn in de Islam, zoals het gebruiken van bijvoorbeeld alcohol of varkensvlees enz.
  • Het moet bewijsbare nut opleveren in de praktijk, dus geen zaken die niet werken of die nergens op slaan zoals het reciteren van specifieke aantal van Surah zoals 134 Surah Al-Fatiha en 77 x Ayat Al-Kursi,of een mes onder je kussen plaatsen, dit zijn zaken die nergens op slaan en symbolische waarde hebben bij bepaalde sahara
  • Het mag het lichaam niet schaden.

Voor de mensen die denken dat dit principe een principe is van Roqya alleen die hebben het mis, dit principe komt vaker voor in de Islam en heeft te maken met de stelregel dat de basis van zaken in de Islam is dat ze toegestaan zijn.

We zien vaak mensen die wanneer  ze iets lezen dat het aanbevolen is om te gebruiken in de roqya of geneeskunde ze dan vragen heb je bewijs hiervan uit de Koran en de Soennah, zij begrijpen niet dat de Koran en/of de Soennah geen encyclopedie is met miljoenen aan woorden die je kan opzoeken en waar achterstaat toegestaan of niet toegestaan.

ALLAH heeft in een aantal gevallen specifieke zaken opgenoemd uit wijsheid die HEM bekend is of iets is toegestaan of niet, zoals welk vlees men mag eten en wel niet, maar niet alles wat bestaat is genoemd bij naam, deze zaken vallen onder het basis principe; Al-Asl fil Asjae Al-Ibahaat, oftewel de basis in zaken is dat ze toegestaan zijn totdat er bewijs is van verbod.

We zullen een aantal voorbeelden op noemen:

In het verleden, en dan praten we over een tijdperk van honderden jaren geleden waren er geleerden die het gebruik van bepaalde planten toestonden die nu bij iedereen als haram te boek staan.

Een voorbeeld hierover is qat waarover Shaych ibn Hajr Al-Haythami in zijn boek genaamd “Tahdeer Al-Thiqaat ‘an isti’maal Al-Kiftat  wal Qat”.

 

Hierin bespreekt hij de meningen van bepaalde geleerden die het als toegestaan verklaarden, men zou nu zeggen hoe kan een geleerde een drugs toestaan?

Is er letterlijk bewijs van het verbod op Qat in de Koran of de Soennah?

Nee en dat is ook niet nodig, dus de geleerden die het hadden toegestaan deden dit op basis van het principe dat alle zaken toegestaan zijn totdat bewijs is van het verbod en ze zagen het als een plant die zelf bepaalde voordelen had in het gebruik, naarmate de tijd werd duidelijk dat de plant bedwelmend was en dus onder het verbod viel van dat alles wat bedwelmend is haram is om te gebruiken.

Een ander voorbeeld:

Wanneer iemand nu zou zeggen het is niet toegestaan om een zwangere vrouw te onderzoeken met een echo en te geloven wat de dokter daarin ziet, dan zou niemand deze persoon serieus nemen.

Maar er is ook geen bewijs uit de Koran en de Soennah dat een echo toegestaan is? En toch is dit toegestaan want er is geen verbod op de echo en het valt ook niet onder een bepaald verbod en de echo heeft bewijsbare nut in de praktijk.

Maar wanneer mensen vragen geef bewijs dat je Roqya water mag spuiten in de hoeken van de kamer dan wil men een letterlijke bewijs hebben uit de Koran en de Soennah, zij verwachten dat er een vers of Hadith letterlijk vermeld dat je Roqyawater mag spuiten in de hoeken van een kamer, maar zo werkt de Islam niet.

Als dit het geval was dan zou de meerderheid van alles wat wij nu gebruiken als behandelingen niet toegestaan zijn, want elk jaar komen er nieuwe behandelmethodes voor in de geneeskunde die niet genoemd zijn in de Koran of de Soennah.

Want ook in Tibb(geneeskunde) is de basis dat alles is toegestaan totdat wordt bewezen dat het haram is en Roqya is een onderdeel van Tibb.

Behandelingen die met de Roqya worden uitgevoerd als hulpmiddel:

 

  • Het spuiten van gereciteerd water in de hoeken van het huis:

Het is volgende is overgeleverd door de grote Muhaddith Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim(moge ALLAH hem genadig zijn) en zijn overlevering wordt verteld door Shaych Ibn Jibrien(moge ALLAH hem genadig zijn in het bijzijn van Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) en anderen.

Dit gesprek is te vinden in de cassetteband opnames van Shaych Bin Bazz genaamd Liqaa ma’a Al-Ikhwa FILLAH nr 4 en zijn nu ook online te vinden.

 

Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim  spoot gereciteerd water in de hoeken van zijn huis omdat deze bewoond werd door de djinn die hem lastigvielen.

Hij zei: “ Ik nam een emmer en reciteerde het volgende erin:

بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها،

 إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفّى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي)، (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

Vervolgens reciteerde hij Sural Al-Saffaat 1-10

 

Vervolgens spoot ik het water in de hoeken van het huis en hoorde ik het volgende:

“Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand wij zullen weggaan van jou”

(Wabil Al-Sayyib min Kalaam Al-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah)

 

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) vertelde dit bij een bijeenkomst waar ook Shaych Ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn)  en anderen aanwezig waren.

Toen shaych ibn Jibreen bij de woorden kwam, “Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand  O Abu Nadhr wij gaan weg van jou” zei Shaych ibn Bazz, Alle Lof zij ALLAH,  goed, als dit nuttig is geweest Alle lof zij ALLAH, vervolgens maakte Shaych Ibn Jibrien het af en daarna zei Shaych ibn Bazz, zit dit in het boek Al-Waabil Al-Sayyib?

Shaych Ibn Jibrien zei, klopt Al-Waabil Al-Sayyib!

Vervolgens zei Shaych Ibn Bazz, het is uitgeprobeerd en het heeft geholpen met de wil van ALLAH, Alle Lof zij ALLAH, de basis voor alle geneeswijzen is dat het toegestaan is behalve wat ALLAH verboden heeft verklaard.
Daarna zei Shaych ibn Jibrien, een aantal broeders heeft dit geprobeerd en hebben het water te drinken gegeven aan een bezeten vrouw en de djinn is terplekke gestorven of het lichaam uit gegaan.

Shaych ibn Bazz zei, alles wat als medicijn gebruikt kan worden en er rust geen verbod op in de Islam dan is de basis dat het toegestaan is zowel in Smeekbeden als in geneeswijzen behalve wat de Islam verbied.

We zien hier dus een bijenkomst van niet de minste 2 geleerden van onze tijd, grote geleerden met kennis van de toegestane Roqya, en we zien Shaych ibn Bazz die meerdere keren herhaalt, de basis in geneeswijzen is dat ze toegestaan zijn behalve als er verbod op is en hij vermeld ook dat als het nuttig is dan Alle Lof zij ALLAH.

 

Shaych Mukhtar Mohammed Kamil zei:

En wat eveneens behoort tot de belangrijke zaken is het drinken van gereciteerd water en het wassen ermee en het spuiten ervan in de hoeken van het huis en dit raakt de djinn(met de wil van ALLAH) die de mens onrecht aandoet.

(Tard ‘ilaaz Al-Djaan bil Quraan wal A’shaab blz 11)

 

Shaych ibn Bazz zei:

Het is bevestigd in de Sunnan van Abi Dawood dat de Profeet vrede zij met hem reciteerde over water in een pot en dat hij dit over een zieke goot en door dit weten wat dat het behandelen met gereciteerde water en dit over een zieke te gieten niet verboden is in de Islam wanneer de recitatie correct is.

Wat betreft het spuiten van gereciteerd water in het huis, dan is dit bewezen in de praktijk dat het werkt, zowel bij de geleerden van vroeger als in deze tijd alsook bij ons in de praktijk wat wij hebben gezien bij mensen die wij zelf behandelen.
Daarnaast zijn er overleveringen van de Profeet vrede zij met hem dat reciteren over water en dit gebruiken bij ziektes en Roqya een bekend gebruik was alsook athar van de selef dat zij dit deden.

 

  • Het gebruik van Zwarte Musk of andere soorten Musk in de Roqya:

 

Het gebruik van Zwarte Musk en andere soorten Musk is nuttig bevonden in de Roqya, dit is vooral bij mensen die een djinn aaseeq hebben en bij mensen en vooral kinderen die in de nacht lastig worden gevallen en waarbij zwarte musk gebruikt wordt icm Roqya water en dit gespoten wordt in het huis en rondom het bed.

Wat betreft de toegestaanheid van het gebruik van zwarte musk en musk in het algemeen dan komt dit uit de bewijzen die te vinden zijn in de Soennah alsook de bewijzen die het experimenten in de Roqya hebben gebracht in de praktijk dat het werkt.

 

Op gezag van Abi Sa’eed Al-Khudri die zei:De Profeet vrede zij met hem zei:

“De beste der geuren is Musk”

(Saheeh Muslim)

 

Ibn Qayyim (moge ALLAH hem genadig zijn zei)

Voorwaar  Musk heeft de volgende eigenschappen; de Engelen houden ervan en de shayateen vluchten ervan weg, en het meeste waar de shayateen van houden is een slechte geur. Want goede zielen houden van goede geuren en slechte zielen houden van slechte geuren en elke ziel zal de kant opgaan waar die bijbehoort, want Al-Gabithoon lil gabithaat(de onreinen voor de onreinen vrouwelijk) en de Tayiboon lil Tayibaat( reinen voor de reinen vrouwelijk)

 

Zoals we zien uit de uitspraak van Ibn Qayyim rennen de shayateen weg van de geur van musk en vooral zwarte musk en dit is ook wat wij hebben ondervonden in de praktijk bij het behandelen honderden mensen.

Het is dus een zaak die zowel bewezen is in de praktijk als in de Soennah en de uitspraken van de geleerden wat dus maakt dat deze methode toegestaan is om te gebruiken.

 

 

 

 

 

(Commenting: OFF)

Veel gestelde vragen over de henna vlekken.

Laatst hebben we een artikel geplaatst over het wakker worden met de zogezegde henna vlekken, waaruit veel vragen zijn ontstaan die wij hier zullen beantwoorden insha allah.

Vraag: Wat is het bewijs uit de Koran en de Soennah van dit?

Antwoord:
Alvorens men om bewijs vraagt dient men te weten wanneer bewijs uit Koran en Soennah noodzakelijk is, bewijs uit Koran en Soennah is noodzakelijk bij daden van aanbidding alsmede bij zaken waarop een verbod of verplichting ligt enz, wat grappig is is dat de mensen die bewijs vragen over dit onderwerp uit de Koran en de Soennah aankomen met vitamine tekort en carotenemie, waar is bewijs van de Koran en de Soennah wat betreft dit? De Islaam kent ook bewijsvorming doormiddel van onderzoek, Istiqra en Tatabu3, zodoende is bijvoorbeeld de medische kant ontwikkeld, maar ook vele stelregels omtrent de Arabische Taal.
Dit soort zaken zoals Al-Toekaal behoort tot de zaken die doormiddel van ervaring in de praktijk en onderzoek en Istiqraa zijn ontdekt, zoals ook artsen bewijs hebben gevonden dat een bepaalde bacterie een bepaalde ziekte doet voorkomen, of zal men hier ook vragen om ene bewijs uit de Koran of Soennah?

Vraag: Dit is geen poging tot mislukte sihr want een Oude nederlandse vrouwtje heeft het ook!

Antwoord: Eigenlijk willen we hier niet op reageren maar we doen het toch, we zullen een geheim verklappen, sihr bestaat niet enkel bij Marokkanen en Turken, nee sihr is wereldwijd en internationaal en geloof ons mensen er zijn vele Nederlanders, je zoals Henk en Ingrid die sihr toepassen en sihr bedrijven, denk maar aan de grote joodse gemeenschappen die er zijn maar ook de hobby tovenaars zoals de groupies die satanisme als geloof aanhouden en de shayateen zelf die de mensen lastigvallen en dus ook met sihr.

Vraag: Hoe komt het dat juist in de Ramadan veel mensen deze henna vlekken hebben

Antwoord: Dit is 1 van de bewijzen dat het een mislukte poging tot sihr is, we zien in de maanden van sha3baan en ramadan dat er opeens veel meer mensen met dit soort vlekken zijn, de reden hiervoor is simpel, wanneer het sha3baan is wordt het aantal pogingen van vernieuwing van sihr opgevoerd uit vrees voor komst van de Ramadan, maar zelfs in de maand Ramadan proberen de shayateen en sahara de sihr te vernieuwen maar dit mislukt met de wil van ALLAH omdat de grotere shayateen gevangen zijn en hun invloed niet kunnen gebruiken en daarom worden er meer mensen in deze maanden geraakt met deze vlekken, want de vlekken opzich zijn een bewijs voor MISLUKTE sihr.

Vraag: Zelf een kind heeft dit, het kan toch niet dat men sihr doet bij kinderen.

Antwoord: De meeste broeders en zusters die niet veel kennis hebben over dit vak en niet echt mee bezig zijn zullen zich schrikken wat de realiteit betreft, wat wij hebben meegemaakt in meer dan 13 jaar in dit vak is bizar en verschrikkelijk, wij hebben zelfs babietjes behandeld die niet ouder waren dan een paar weken tot maanden en die niks anders kregen dan borstvoeding maar bij een roqyahsessie zwarte en rode substanties overgaven en trilden en moesten huilen. Degenen die sihr aanvragen zijn slechte mensen die afgunstig zijn en een ongelovig hart hebben, en hoe zou je iemand het meeste pijn doen, door juist het dierbaarste bezit te raken en dat zijn de kinderen, maar Alhamdulilah hebben de moslims ALLAH en we zien wel dat ALLAH de kindjes meer beschermt vanwege hun onschuld en onmacht.

Vraag: Niemand zou sihr doen bij mij, ik doe niemand kwaad

Antwoord: Dit is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat als iemand je kwaad doet je dan wel sihr bij die persoon mag doen. Sihr doen mag nooit om wat voor reden dan ook, men vergeet dat er echt zieke mensen zijn in deze wereld die duivels zijn en echt ziek, en een ziekte in hun hart dragen, zelfs alleen al over dat iemand een nieuwe auto heeft of nieuwe schoenen, als men wist wat wij hebben meegemaakt voor verhalen met mensen die wij hebben behandeld, we kunnen een heel boek ermee vullen, wist je dat er mense bestaan die gewoon sihr willen doen bij iemand uit nieuwsgierigheid, dus gewoon om te kijken of het lukt, zo ziek zijn de mensen dus en als iemand sihr doet bij de Profeet vrede zij met hem, die het toonbeeld van goedheid is en van rechtvaardigheid, wie zijn jij en ik dan?

Vraag: Dit is gewoon vitamine tekort of carotenemie

Antwoord:
Wij hebben vele mensen die dit hebben gekregen gehad die naar een arts zijn geweest en bloedonderzoek hebben gedaan, alles was perfect en zelfs de huisartsen wisten niet wat het was en verklaarden ook dat het niks met vitamine tekort te maken had, en indien je zulke vlekken van carotenemie moet krijgen dan moet je echt een paar kg wortel of pompoen gaan eten.

Hoe zijn wij toch gekomen op Al-Toekaal dat dit een mislukte sihr poging is, allereerst zijn er andere ruqaat die jarenlang in het vak zitten die dit hebben bevestigd, en wij hebben dit in de praktijk onderzocht en zagen er een patroon in, we zullen een aantal zaken vermelden;

– Vele mensen krijgen vooraf aan deze vlekken dromen dat zij aan het eten zijn, en dit is een teken van sihr vernieuwing, met de wil van ALLAH is het dan mislukt maar ze worden wakker met deze vlekken

– Dit soort vlekken gebeurt soms bij een heel gezin, en soms woont dit gezin niet eens met elkaar, sterker soms zijn ze zelfs niet in het zelfde land, toch hebben ze dit allemaal op dezelfde dag gegeten, het is wel bijzonder als ze allemaal op dezelfde dag vitamine tekort hebben.

– Tijdens roqyahsessies waar wij van weten dat de djinn in het lichaam een sahir is die sihr constant vernieuwt heet een patient tijdens de roqyah henna vlekken op de hand gekregen, er is dus geprobeerd sihr te vernieuwen zelfs tijdens de roqyah

– Mensen die wakker worden met henna vlekken en die op hun bed of naast hun bed vreemde objecten vinden, zoals stenen, glas, veren, touw met knopen enz, komt dit ook door vitamine tekort of wortels en pompoen eten?

Dit zijn maar een aantal zaken waar wij jaren over hebben gedaan om te onderzoeken bij honderden patienten, als wij dan bepaalde patronen zien en bewijzen en uitspraken van andere specialisten in roqyah dan geven wij een diagnose en onze mening, wie het wil volgen volgt en wie niet die mag denken wat die wil en dat is geen probleem

BarakALLAHoefeekum,

(Commenting: OFF)

We hebben nu meerdere keren vragen gehad dat broeders en zusters spullen kwijt zijn geraakt op een manier die vele vraagtekens opwekt. En tot deze spullen behoren soms zeer waardevolle objecten zoals goud en soms duizenden euro’s aan geld.

Nu zal iedereen denken dat als iets gestolen is dit natuurlijk gewoon gedaan is door een dief of inbreker, maar wat als er waardevolle zaken zijn gestolen uit een kast of kluis waarvan er niemand de sleutel heeft behalve jijzelf en de kast of kluis ook volledig is afgesloten en er geen sporen van inbraak zijn?

Indien dit het geval is, is er geen sprake van een goocheltruc, maar is het mogelijk dat je slachtoffer bent geworden van een diefstal die gepleegd is door de djinn!

Het is een zaak die bevestigd is in de Soennah van de Profeet vrede zij met hem alsook veel is voorgekomen in de praktijk zowel in de tijd van de selef als in onze tijd.

Wat vele mensen niet weten is dat er shayateen bestaan wiens werk enkel bestaat uit het stelen van waardevolle zaken of het zoeken naar goud, wie kent de hadtih van Abu Hureirah waarbij hij over de zakaah diende te waken maar elke keer de shaytan pakte die wat wilde stelen?

Wie herinnert zich niet de sahir uri geller die zijn zogenaamde trucjes op tv toont, deze man is niks anders dan een sahir, en weet je nog wat zijn werk is in zijn dagelijkse leven? Hij werkt voor goud bedrijven, hij reist voor hen in een helikopter en moet hen aanwijzen waar ze goud kunnen vinden en hier gebruikt hij natuurlijk zijn shayateen voor!

Maar is er dan wat aan te doen om jezelf en je kostbaarheden te beschermen tegen de shayateen, want enkel een deur sluiten of zaken in een kluis doen is niet genoeg.

Het is overgeleverd van Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij de Profeet vrede zij met hem heeft horen zeggen:

“Wanneer een man zijn huis binnenkomt en ALLAH noemt Verheven en Hoog is HIJ, wanneer hij dan binnenkomt en eet dan zegt de shaytan, je hebt geen plaats hier te blijven of om te eten. Maar wanneer hij binnenkomt en ALLAH niet noemt, wanneer hij dan eet zegt hij(de shaytan), je hebt een plaats om te verblijven en te eten.”(Saheeh Muslim 2018)

We zien dus dat het doen van Dhikr(gedenken van ALLAH) bij binnenkomst een bescherming is tegen de shaytan dat die met je meekomt en met je eet en allerlei andere kwaadheden zal verrichten in je huis, bij binnenkomst dient men dus de dua van het binnengaan te verrichten deze is te vinden in de hisn muslim, maar dit is niet alles.

Het is overgeleverd van Jaabir(moge ALLAH met hem tevreden zijn) dat de Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:

“Sluit jullie deuren en noem de naam van ALLAH erover doe jullie lampen uit en noem de naam van ALLAH erover(bij de tijd van Al-Maghreb gebed tot Al-Isha), bind jullie waterzakken dicht en noem de naam van ALLAH erover, Bedek jullie potten en noem de naam van ALLAH erover, zelfs als je er enkel wat op zet doe dit, want de shaytan kan geen waterzakken losmaken of deuren openen of potten openen waarover de naam van ALLAH is uitgesproken(Bukhari nr 3280)

We zien dus dat wanneer men iets sluit en de naam van ALLAH erover noemt(Bismillah) de shaytan niet instaat is deze te openen of te stelen.

We adviseren dus onze broeders en zusters om voortaan deze zaken toe te passen, en om dagelijks Koran te reciteren in het huis zoals Surah Al-Baqarah en ayat Al-Kursi en om niks harams in het huis te hebben zoals muziek enz.

(Commenting: OFF)

Het vernieuwen van de Sihr in de maand Sha’baan

Nu de maand Ramadan nadert en dit een maand is van zegeningen en goedheid en de maand dat de grotere shayateen geketend zijn en hun slaven de sahara(tovenaars) werkloos worden hebben we gezien dat er in de maand Sha’baan(deze maand) er meer sihr wordt vernieuwd.

Dit hebben we gezien aan de hand van broeders en zusters die we behandelen en waarbij we dit hebben geconstateerd.
De reden voor deze vernieuwingen van de sihr kan zijn dat de shayateen vrezen voor de maand ramadan dat de sihr totaal vernietigd wordt en deze niet vernieuwd kan worden in deze gezegende maand.

We adviseren dus onze broeders en zusters met het volgende:

– Dagelijks jezelf beschermen met de smeekbedn van de ochtend en de avond, alsook de smeekbeden die men nodig heeft in het dagelijks leven zoals voor het toilet, het naar buitengaan, het naar binnen gaan, het aankleden enz.

– Voordat men slaapt roqyahwater drinken gemengd met pure honing

– Voordat men slaapt deuren en ramen te sluiten met het zeggen van de Basmalah

– Weg te blijven van alles wat haram is, en het huis haram vrij maken dus geen muziek, geen afbeeldingen van levende zielen aan de muur of openlijk in het huis.(kinderspeelgoed en ID’s zijn toegestaan)

– Zich houden aan de verplichtingen zoals het gebed en dagelijks uit het boek van ALLAH reciteren

– Doorgaan met roqyah en veel dua doen en vragen om beschermen, we gaan nog een artikel wijden aan roqyah in de Ramadan en hoe dit dient te gebeuren

– Probeer dagelijks 7 dadels van ajwa te eten op een lege maag, indien men niet aan ajwa kan komen of deze financieel niet kan betalen zijn andere dadels ook goed met de wil van ALLAH

(Commenting: OFF)

DECEMBER ACTIE!! Sluiten