Het op slot zetten van je eigen dochter!!!?

 
Kinderen zijn een zegening van ALLAH wanneer de kinderen op worden gevoed op de manier die ALLAH heeft voorgeschreven.
Elk kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg, de fitrah, oftewel de aanleg om in ALLAH de Almachtige te geloven en hem te aanbidden.
 
De Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:
 
“Elk kind wordt geboren in een staat van Fitrah, daarna zijn het zijn ouders die van hem een Jood, Christen of Zorostriaan(Majoos) maken”.
(Saheeh Bukhari en Muslim)
 
Oftewel, de ouders hebben een zeer belangrijke taak in het opvoeden van het kind, en het kind te leren wat goed en slecht is aan de hand van de Koraan en de Soennah en dan zal het kind een zegening zijn met de wil van ALLAH.
 
Helaas zijn er onder deze ouders een kleine groep die niet de opvoeding van de Islam willen toepassen, maar juist de opvoeding van de shaytan wensen voor hun eigen kind.
 
Van onder deze zaken is het zogenaamd op slot zetten van hun eigen dochter.
 
De ouder of ouders zijn zo los geraakt van de leiding van ALLAH dat ze over hun eigen kind gaan denken als een slecht en zondig kind en om zogenaamd dit te voorkomen gaan ze voorzorgsmaatregelen nemen zodat ze met een gerust hart kunnen leven!
 
Deze zaak wordt in de meeste gevallen gedaan door de moeder alleen zonder dat de vader er zelfs vanaf weet en soms in samenspraak met de vader.
Vaak komen er buurvrouwtjes op de vloer die de moeder nieuwtjes brengen, roddel en ervaringen die ze hebben met sahara enz, en van deze ervaringen is het beschermen van je dochter dat ze gemeenschap zal hebben voor het huwelijk, er is namelijk een manier om dit te voorkomen volgens het buurvrouwtje!
 
Wanneer je even nadenkt over dit, het dochtertje waar ze over praten is meestal nog maar een paar jaar oud, onschuldig en nog in de fitrah en ze hebben nu al een satanische gedachte over het kind dat dit kindje als ze groot wordt losbandig gaat worden en tekeer zal gaan met haar eer.
 
De reden dat ze dit denken is omdat deze ouders hun harten verrot zijn en verontreinigt zijn door hun eigen zondes en dat ze geen zin hebben om veel moeite te doen met de opvoeding van hun kind met de Islam.
 
Maar wat doen ze precies en wat is dit op slot zetten?
 
De moeder of samen met de vader of buurvrouwtje zal de dochter meenemen naar de vervloekte sahir en ze zullen hun wens uiten, namelijk dat het meisje beschermt wordt tegen gemeenschap voor het huwelijk.
 
De sahir zal blij zijn met deze aanvraag voor Kufr en zal soms zelfs een tegenprestatie wensen van de ouders voor nog meer Kufr, zoals het slachten van een dier op een bepaalde plek of het verbranden van een bepaalde amulet of stof enz, en soms is het betalen van geld alleen genoeg voor dit want de Kufr is reeds bevestigd door het vragen van het op slot zetten.
 
De sahir zal de zogenaamde leeftijd vragen wanneer het slotje eraf moet en zal beweren dat het kind veilig is voor gemeenschap en seksuele gevoelens totdat ze gaat trouwen.
 
In werkelijkheid heeft de moeder haar dochter met haar eigen instemming bezeten gemaakt doormiddel van sihr, er zullen 1 of meerdere shayateen haar lichaam bezetten.
 
Haar ouders gaan trots weer naar huis met hun dochter, ze denken dat ze nu rust hebben gecreëerd en kunnen hun dochter nu vrij laten doen wat ze wil want ze zal toch geen gemeenschap kunnen verrichten.
 
Helaas zijn de ouders dubbel bedrogen, 1 x doordat hun daad Kufr is ongeloof en zij zichzelf hiermee buiten de Islam hebben geplaatst en zonder oprecht berouw zij het paradijs niet zullen betreden, maar het andere is dat zij hun dochters leven moeilijker hebben gemaakt door haar nu met shayateen op te zadelen die haar juist naar fasad en slechtheid zullen leiden.
 
Het meisje is nu opgegroeid en heeft een mooi leven gehad en wil nu gaan trouwen, ze gaat trouwen en opeens komen zij en de man erachter, gemeenschap is niet mogelijk, dat wat de sahir heeft gedaan is namelijk nog steeds actief, de shayateen verhinderen elk lustgevoel en verhinderen zelfs om lichamelijk de daad te verrichten, er is namelijk Rabt (Tqaf) actief, het slotje wat gemeenschap verhindert.
 
Maar dat is niet alles, de shaytan zal elk aspect van het leven van het meisje beïnvloeden, haar studie, werk, huwelijk dat vaak in de begin fase strandt, relatie met de moeder en familie, gezondheid enz, enz.
 
Dit is de verdienste van Kufr, dit is de verdienste van de ouder die hun kinderen niet met de Islam wil opvoeden maar die de opvoeding van de shaytan kiest.!
 
Ben jij een ouder die hierover nadenkt, stop hier dan mee en neem afstand van degenen die dit idee naar je hebben gebracht en toon berouw
 
Ben jij een ouder die dit al heeft gedaan, toon berouw dagelijks tot aan je dood, huil omwille van ALLAH en verlaat alle zondes, help je dochter met de toegestane roqyah en smeek ALLAH om vergeving voordat de dood komt en het te laat is en doe opnieuw de Sahada.
 
Ben jij een slachtoffer van dit, doe dan roqyah op de toegestane manier en laat je niet wijsmaken dat je slecht bent, attendeer je ouders hierop en vertel ze de waarheid en laat ze berouw tonen voor wat ze hebben gedaan, maak geen ruzie met hun en vergeef ze omwille van ALLAH.
 
Ben jij een zus, broer die ziet dat dit kan gebeuren met je eigen zusje, help haar dan voordat dit gebeurt en adviseer de ouders hiermee te stoppen en berouw te tonen.
(Commenting: OFF)

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk.

Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden.

In dit artikel willen we een aantal behandelingen bespreken die men toepast in de Roqya en het principe uitleggen van “ Tajareeb Al_Roqaa”  oftewel het experimenteren of uitproberen van methodes en behandelingen in de Roqya.

Voor we hier dieper ingaan zullen we allereerst wat zaken uitleggen.

Allereerst de voorwaarden die de geleerden uit de Koran en de Soennah hebben onttrokken waaraan de Roqya dient te voldoen om toegestaan te zijn:

Deze voorwaarden zijn Tawqeefiyah en dat houdt in dat ze vast staan en niet kunnen veranderen, en indien 1 van deze voorwaarden niet wordt vervuld de Roqya haram wordt.

Shaych Sulayman ibn Abdullah ibn AbdulWahhab zei:

Al-Imaam Al-Suyooti(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei:

De geleerden hebben overeenstemming(Idjmaa’) bereikt dat het verrichten van Al-Roqya toegestaan is wanneer aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan;

1: De Roqya dient verricht te worden met de Woorden van ALLAH(De Koran, hieronder valt ook de smeekbeden van de Soennah) of door(het aanroepen) van Zijn Schone Namen en/of Eigenschappen

2:De Roqya dient uitgesproken te worden in de Arabische Taal of de taal waarvan de betekenis gekend is.

3:Men dient te geloven dat de Roqya niet uit zichzelf baat maar enkel door ALLAH alleen nuttig is.

(Tayseer Al-‘Azeez Al-Hameed Sharh Kitaab Al-Tawheed blz 167)

 

Ibn Hajr zegt in zijn boek Fath Al-Baari 10/206:

De geleerden zijn in overeenstemming dat Roqya toegestaan is wanneer aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan.

 

De voorwaarden zijn dus duidelijk, het zijn er 3 en deze staan vast en dienen alle 3 aanwezig te zijn om de Roqya toegestaan en nuttig te maken met de wil van ALLAH.

Toch is de Roqya breed in manier van behandeling en zal geen 1 raaqi dezelfde methodes hanteren , we zullen dit uitleggen met overleveringen en uitspraken van geleerden hierover en een aantal voorbeelden.

 

Op gezag van ‘Awf ibn Maalik Al-Ashdjaa’i  die zei:

“We waren gewend om Roqya te doen in het tijdperk van Djaahiliyyah(voor de Islam), we vroegen:

O Boodschapper van ALLAH wat vind u daarvan?

De Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zei: Laat me jullie manier van Roqaa zien.

(Waarop de Sahabi liet zien hoe de Roqya werd gedaan en de Profeet vrede zij met hem zei: )

“Er is niks mis met Roqya waarin zich geen Shirk bevindt”!

(Saheeh Muslim Kitaab Al-Salaam 64 nr 2200)

 

Al-Manaawi zegt in zijn uitleg van deze hadith:

“Laat me jullie manier van Roqaa zien” , meervoud van Roqya met een dhamma en dit is het toevlucht zoeken(bij ALLAH) en de bedoeling hiervan is de manier van Roqya die zei deden in Djaahiliyyah(tijdperk voor de Islam kwam), hij wilde de manier zien hoe zij het deden en zei “Laat me jullie manier zien” want ik(de Profeet vrede zij met hem) ben de geleerde der geleerden en de wijze der wijzen en dus laat mij het zien.

“Er is niks mis met Roqya” oftewel het is toegestaan

“Waarin in zich geen Shirk bevindt ”  oftewel de Roqyah die jullie deden in Djaahiliyyah is toegestaan en is vrij van het geloven in Kufr of iets van de uitspraken van de mensen van Shirk en die tegenstrijdig is aan de Islam want dat is haram…

(Faidh Al-Qadeer 1/558)

 

Wanneer we deze hadith nader bekijken en de uitleg van de geleerden hierover dan valt ons iets op, namelijk de Roqya die hier wordt besproken is een Roqya die de sahaba deden nog voor de komst van de Islam, oftewel een Roqya die werd verricht toen de Koran nog niet geopenbaard was en de Sahaba nog geen moslims waren.

Deze hadith wordt dan ook door de geleerden als 1 van de belangrijkste ahadeeth gezien in de context van Roqya, en vele regelgevingen van Roqya zijn ontrokken dankzij deze hadith.

Men kan zich dan afvragen, hoe is het mogelijk dat de Profeet vrede zij met hem deze manier van Roqya heeft goedgekeurd terwijl deze niet is gedaan doormiddel van De Koraan en in een tijdperk gedaan is dat de sahaba zelf nog ongelovig waren, hoe was deze Roqya dan, en hoe zit het met de 3 voorwaarden?

Het antwoord hierop is dat de Sahabi die de roqya deed in Djaahiliyyah toch voldeed aan de 3 voorwaarden, maar later toen hij moslim was wilde hij het zeker weten of de manier die zij gebruikten toegestaan was en liet dit zien aan de Profeet vrede zij met hem , en zijn antwoord was dat de roqyah toegestaan en correct was en er  was geen Shirk, Kufr of Haram in de Roqya.

De Sahabi hoewel in die tijd hij geen moslims was en de Koran nog niet geopenbaard was deed de Roqya doormiddel van het aanroepen van ALLAH  met zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen en hij deed dit in de zuivere Arabische Taal en dus voldeed hij aan alle 3 de voorwaarden.

Uit deze hadith hebben de geleerden bewezen dat Roqya wat betreft de 3 voorwaarden vast staat, maar dat de verdere invulling en manier openstaat en kan veranderen.

Dit betekent dus dat men bij Roqya zaken mag toepassen/gebruiken zolang het aan een aantal voorwaarden voldoet, deze zijn:

 • Het mag niet tegenstrijdig zijn aan de 3 voorwaarden
 • De behandeling mag niet inzich zelf haram zijn in de Islam, zoals het gebruiken van bijvoorbeeld alcohol of varkensvlees enz.
 • Het moet bewijsbare nut opleveren in de praktijk, dus geen zaken die niet werken of die nergens op slaan zoals het reciteren van specifieke aantal van Surah zoals 134 Surah Al-Fatiha en 77 x Ayat Al-Kursi,of een mes onder je kussen plaatsen, dit zijn zaken die nergens op slaan en symbolische waarde hebben bij bepaalde sahara
 • Het mag het lichaam niet schaden.

Voor de mensen die denken dat dit principe een principe is van Roqya alleen die hebben het mis, dit principe komt vaker voor in de Islam en heeft te maken met de stelregel dat de basis van zaken in de Islam is dat ze toegestaan zijn.

We zien vaak mensen die wanneer  ze iets lezen dat het aanbevolen is om te gebruiken in de roqya of geneeskunde ze dan vragen heb je bewijs hiervan uit de Koran en de Soennah, zij begrijpen niet dat de Koran en/of de Soennah geen encyclopedie is met miljoenen aan woorden die je kan opzoeken en waar achterstaat toegestaan of niet toegestaan.

ALLAH heeft in een aantal gevallen specifieke zaken opgenoemd uit wijsheid die HEM bekend is of iets is toegestaan of niet, zoals welk vlees men mag eten en wel niet, maar niet alles wat bestaat is genoemd bij naam, deze zaken vallen onder het basis principe; Al-Asl fil Asjae Al-Ibahaat, oftewel de basis in zaken is dat ze toegestaan zijn totdat er bewijs is van verbod.

We zullen een aantal voorbeelden op noemen:

In het verleden, en dan praten we over een tijdperk van honderden jaren geleden waren er geleerden die het gebruik van bepaalde planten toestonden die nu bij iedereen als haram te boek staan.

Een voorbeeld hierover is qat waarover Shaych ibn Hajr Al-Haythami in zijn boek genaamd “Tahdeer Al-Thiqaat ‘an isti’maal Al-Kiftat  wal Qat”.

 

Hierin bespreekt hij de meningen van bepaalde geleerden die het als toegestaan verklaarden, men zou nu zeggen hoe kan een geleerde een drugs toestaan?

Is er letterlijk bewijs van het verbod op Qat in de Koran of de Soennah?

Nee en dat is ook niet nodig, dus de geleerden die het hadden toegestaan deden dit op basis van het principe dat alle zaken toegestaan zijn totdat bewijs is van het verbod en ze zagen het als een plant die zelf bepaalde voordelen had in het gebruik, naarmate de tijd werd duidelijk dat de plant bedwelmend was en dus onder het verbod viel van dat alles wat bedwelmend is haram is om te gebruiken.

Een ander voorbeeld:

Wanneer iemand nu zou zeggen het is niet toegestaan om een zwangere vrouw te onderzoeken met een echo en te geloven wat de dokter daarin ziet, dan zou niemand deze persoon serieus nemen.

Maar er is ook geen bewijs uit de Koran en de Soennah dat een echo toegestaan is? En toch is dit toegestaan want er is geen verbod op de echo en het valt ook niet onder een bepaald verbod en de echo heeft bewijsbare nut in de praktijk.

Maar wanneer mensen vragen geef bewijs dat je Roqya water mag spuiten in de hoeken van de kamer dan wil men een letterlijke bewijs hebben uit de Koran en de Soennah, zij verwachten dat er een vers of Hadith letterlijk vermeld dat je Roqyawater mag spuiten in de hoeken van een kamer, maar zo werkt de Islam niet.

Als dit het geval was dan zou de meerderheid van alles wat wij nu gebruiken als behandelingen niet toegestaan zijn, want elk jaar komen er nieuwe behandelmethodes voor in de geneeskunde die niet genoemd zijn in de Koran of de Soennah.

Want ook in Tibb(geneeskunde) is de basis dat alles is toegestaan totdat wordt bewezen dat het haram is en Roqya is een onderdeel van Tibb.

Behandelingen die met de Roqya worden uitgevoerd als hulpmiddel:

 

 • Het spuiten van gereciteerd water in de hoeken van het huis:

Het is volgende is overgeleverd door de grote Muhaddith Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim(moge ALLAH hem genadig zijn) en zijn overlevering wordt verteld door Shaych Ibn Jibrien(moge ALLAH hem genadig zijn in het bijzijn van Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) en anderen.

Dit gesprek is te vinden in de cassetteband opnames van Shaych Bin Bazz genaamd Liqaa ma’a Al-Ikhwa FILLAH nr 4 en zijn nu ook online te vinden.

 

Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim  spoot gereciteerd water in de hoeken van zijn huis omdat deze bewoond werd door de djinn die hem lastigvielen.

Hij zei: “ Ik nam een emmer en reciteerde het volgende erin:

??? ????? ?????? ????? ???? ??? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ???? ?? ????????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ?????????

 ?? ??? ??? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ????)? (???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????

Vervolgens reciteerde hij Sural Al-Saffaat 1-10

 

Vervolgens spoot ik het water in de hoeken van het huis en hoorde ik het volgende:

“Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand wij zullen weggaan van jou”

(Wabil Al-Sayyib min Kalaam Al-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah)

 

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) vertelde dit bij een bijeenkomst waar ook Shaych Ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn)  en anderen aanwezig waren.

Toen shaych ibn Jibreen bij de woorden kwam, “Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand  O Abu Nadhr wij gaan weg van jou” zei Shaych ibn Bazz, Alle Lof zij ALLAH,  goed, als dit nuttig is geweest Alle lof zij ALLAH, vervolgens maakte Shaych Ibn Jibrien het af en daarna zei Shaych ibn Bazz, zit dit in het boek Al-Waabil Al-Sayyib?

Shaych Ibn Jibrien zei, klopt Al-Waabil Al-Sayyib!

Vervolgens zei Shaych Ibn Bazz, het is uitgeprobeerd en het heeft geholpen met de wil van ALLAH, Alle Lof zij ALLAH, de basis voor alle geneeswijzen is dat het toegestaan is behalve wat ALLAH verboden heeft verklaard.
Daarna zei Shaych ibn Jibrien, een aantal broeders heeft dit geprobeerd en hebben het water te drinken gegeven aan een bezeten vrouw en de djinn is terplekke gestorven of het lichaam uit gegaan.

Shaych ibn Bazz zei, alles wat als medicijn gebruikt kan worden en er rust geen verbod op in de Islam dan is de basis dat het toegestaan is zowel in Smeekbeden als in geneeswijzen behalve wat de Islam verbied.

We zien hier dus een bijenkomst van niet de minste 2 geleerden van onze tijd, grote geleerden met kennis van de toegestane Roqya, en we zien Shaych ibn Bazz die meerdere keren herhaalt, de basis in geneeswijzen is dat ze toegestaan zijn behalve als er verbod op is en hij vermeld ook dat als het nuttig is dan Alle Lof zij ALLAH.

 

Shaych Mukhtar Mohammed Kamil zei:

En wat eveneens behoort tot de belangrijke zaken is het drinken van gereciteerd water en het wassen ermee en het spuiten ervan in de hoeken van het huis en dit raakt de djinn(met de wil van ALLAH) die de mens onrecht aandoet.

(Tard ‘ilaaz Al-Djaan bil Quraan wal A’shaab blz 11)

 

Shaych ibn Bazz zei:

Het is bevestigd in de Sunnan van Abi Dawood dat de Profeet vrede zij met hem reciteerde over water in een pot en dat hij dit over een zieke goot en door dit weten wat dat het behandelen met gereciteerde water en dit over een zieke te gieten niet verboden is in de Islam wanneer de recitatie correct is.

Wat betreft het spuiten van gereciteerd water in het huis, dan is dit bewezen in de praktijk dat het werkt, zowel bij de geleerden van vroeger als in deze tijd alsook bij ons in de praktijk wat wij hebben gezien bij mensen die wij zelf behandelen.
Daarnaast zijn er overleveringen van de Profeet vrede zij met hem dat reciteren over water en dit gebruiken bij ziektes en Roqya een bekend gebruik was alsook athar van de selef dat zij dit deden.

 

 • Het gebruik van Zwarte Musk of andere soorten Musk in de Roqya:

 

Het gebruik van Zwarte Musk en andere soorten Musk is nuttig bevonden in de Roqya, dit is vooral bij mensen die een djinn aaseeq hebben en bij mensen en vooral kinderen die in de nacht lastig worden gevallen en waarbij zwarte musk gebruikt wordt icm Roqya water en dit gespoten wordt in het huis en rondom het bed.

Wat betreft de toegestaanheid van het gebruik van zwarte musk en musk in het algemeen dan komt dit uit de bewijzen die te vinden zijn in de Soennah alsook de bewijzen die het experimenten in de Roqya hebben gebracht in de praktijk dat het werkt.

 

Op gezag van Abi Sa’eed Al-Khudri die zei:De Profeet vrede zij met hem zei:

“De beste der geuren is Musk”

(Saheeh Muslim)

 

Ibn Qayyim (moge ALLAH hem genadig zijn zei)

Voorwaar  Musk heeft de volgende eigenschappen; de Engelen houden ervan en de shayateen vluchten ervan weg, en het meeste waar de shayateen van houden is een slechte geur. Want goede zielen houden van goede geuren en slechte zielen houden van slechte geuren en elke ziel zal de kant opgaan waar die bijbehoort, want Al-Gabithoon lil gabithaat(de onreinen voor de onreinen vrouwelijk) en de Tayiboon lil Tayibaat( reinen voor de reinen vrouwelijk)

 

Zoals we zien uit de uitspraak van Ibn Qayyim rennen de shayateen weg van de geur van musk en vooral zwarte musk en dit is ook wat wij hebben ondervonden in de praktijk bij het behandelen honderden mensen.

Het is dus een zaak die zowel bewezen is in de praktijk als in de Soennah en de uitspraken van de geleerden wat dus maakt dat deze methode toegestaan is om te gebruiken.

 

 

 

 

 

(Commenting: OFF)

Al-Qimat, een genezing voor het oog!

Al-Qimat of Al-Qima:

De genezing tegen blindheid met de wil van ALLAH!

Op gezag van Sa’eed ibn Zaid en Abi Sa’eed en Jaabir en Ibn ‘Abbas en ‘Aisha (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

Al-Qimat(Al-Qima) is Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Bukhair in zijn Kitaab Al-Tibb en Imam Muslim in zijn Kitaab Al-Asriba)

 

Op gezag van Abu Hureirah en Abu Sa’eed en Jaabir (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

Al-‘Adjwa is van het paradijs en erin is een genezing tegen gif, en Al-Qimat(Al-Qima) is van Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Saheeh Al-Jaami’ nr 4126)

 

Op gezag van Sa’eed ibn Zayd (moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: Al-Qimat is van Al-Manna dat  ALLAH de Verhevene neer liet dalen op Banu Israeel, en haar water is een genezing voor het oog.

(Imam Muslim in Kitaab Al-Asriba en Saheeh Al-Jaami’  nr 4612)

 

Met Al-Qimat of Al-Qima wordt de woestijn truffel bedoeld ook wel arabische truffel de Terfeziaceae, het is veelvuldig genoemd in de overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) en heeft een ongelofelijke genezende werking voor de ogen met de wil van ALLAH.

In de overleveringen zien we dat de Profeet(vrede zij met hem) zegt dat de Al-Qimat afkomstig is van Al-Manna, hierover zijn 2 uitleggen gegeven.

1ste: Dat Al-Manna is wat ALLAH noemt in de Koran in surah Al-Baqarah ves 57

???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ??? ?????????????

En Wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, (zeggende): “Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien.”

 

In het boek Tanzeel Al-‘Azeez zegt Al-Layth: Al-Manna daalde neer vanuit de hemel op Banu Israeel toen ze verdwaalden(door het land) en het is als zoete honing.

Anderen hebben gezegd Al-Manna komt uit de hemel en zit in de regen en is zoet.

 

2de: Al-Manna, oftewel de goedheid van ALLAH jegens ons, beide uitleggen zijn door de geleerden gebruikt

 

We zullen kijken wat onze geleerden over deze geneeskrachtige vrucht hebben gezegd.

 

Al-Manaawi zei:

“Al-‘Adjwa is van het paradijs(al-jannah) en erin is een genezing tegen gif” kennelijk gaat het hier exclusief om de ‘adjwa van Medina en het is gezegd dat het algemeen bedoeld werd(dus ook van andere plaatsen).

Al-Zamghasri zei, het is een dadel van Medina van wat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) heeft gezaaid, en Al-Halimi heeft gezegd, de betekenis van dat het van het paradijs is betekent dat er gelijknis in zit in voedsel van de dadels van het paradijs en zodoende is het een genezing tegen gif, dit is omdat gif dodelijk kan zijn en de dadels van het paradijs vrij zijn van iets wat beschadigt en slecht is, dus wanneer ze samen komen in een maag(gif en de dadel) dan zal  het gezonde(de dadel) het slechte(het gif) verwijderen waardoor het gevaar verdwijnt.

En Al-Shamhoodi zei, en nog steeds zijn er groepen mensen die hun genezing(1) zoeken(bij ALLAH) met de ‘Adjwa, en dit is een bekende soort die de khalaf(mensen na de selef) hebben overgenomen van de selef in Medina(de sahaba enz.), en zij hebben geen twijfel bij het gebruik van dit, en “Al-Qima(Al-Qimatu) is van Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog” hiermee wordt bedoelt het sap van Al-Qimatu zelf, en de bedoeling van het vocht of regen(2) dat aankomt ondanks de wind en binnendringt(bij de plant) en de mensen gebruiken het voor hun ogen en het is nuttig voor hun ogen wanneer ze veel last hebben van ernstige droogheid, en dit is vermeld door Al-Halimi.

(Fidh Al-Qadeer 4/377)

 

1= In het arabisch gebruikt Al-Shamhoodi het woord tabarruk wat vertaald kan worden in het zegeningen zoeken in iets, dit is hier echter niet de vertaling in deze context daar Al-Shamhoodi niet oproept om Shirk te plegen want men kan alleen zegeningen zoeken bij ALLAH, de bedoeling hier is dat men het gebruikte voor genezing zoals Dokter Shaych Ibrahim Al-Burikaan zegt: Datgene wat ons is overgebracht door de selef over dit is genezing en niet tabarruk, want tabarruk met stenen, bomen en Dhawaat(zoals de boom Dhaat Al-Anwaat) en andere dingen zoals dit is shirk akbar.

2= Er geleerden die het water/sap van wat genoemd wordt in de hadith uitgelegd hebben als het regenwater waarmee dit kruid groeit en niet de sap van het water zelf, de juiste mening is echter dat het gaat om het sap van  Al-Qimatu zelf, wa ALLAHU A3lam.

 

 

Shaych Mohammed Nasr Al-Deen Al-Albaani(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over de betekenis van Al-Qimat:

Een plant wat door de grond breekt en eruitkomt zoals een paddestoel en wat Al-Faqa’ genoemd wordt, en het vermeederd zich(in aantal) wanneer de herfst regen valt. En het is een soort van witte truffel

(Saheeh Al-Jaami’Al-Saghir wa Ziyadatuhu blz 845)

 

 

Al-Haafid ibn Hajr zegt in zijn boek Al-Fath(sharh Saheeh Al-Bukhari):

En Al-Qimat is een plant zonder bladeren en zonder stam, en het groeit in de grond zonder dat men het erin plant, en het is gezegd, het heet zo vanwege haar duisternis(het groeit onder de grond), en het is gezegd Qima Al-Shahada als ze verstopt is.

(Fath Al-Baari 10/163)

 

De vrucht SubhannALLAH groeit enkel in de woestijn onder de grond, zonder dat iemand hem daarin plant. De plant is sterk afhankelijk van de herfst regen, en vooral een regen die in 1 keer sterk is.

Het is zeer moeilijk om de vrucht te vinden omdat men niet weet waar deze is op een aantal aanwijzingen na die er zijn om zijn plek te verraden is het een heuse goudjacht op de vrucht, en de prijs is daarom ook erg hoog.

De vrucht heeft geen bladeren of een wortel of stam of iets dergelijks, ze zijn een paar centimer groot en kunnen tot wel 300 gram per stuk wegen ze zijn bobbelig en lijken op een aardappel en hebben een witte tot lichtbruine kleur en de geur is als die van een paddestoel. Ze komen alleen voor in de woestijn, in vooral het midden-oosten zoals Saudie-Arabie maar ook in Syrie, Koeweit en Irak en ook in Noord-Afrika.

 

Zie wat Imam Al-Nawawi aan den leven de lijfe heeft meegemaakt in de uitspraak hieronder met deze vrucht.

 

En Al-Haafidh ibn Hajr zei ook:

Al-Nawawi zei:

En de betekenis is dat haar sap een volledige genezing is voor het oog, men dient de vrucht te malen voor haar sap en er wat in het oog te doen. En ik en anderen zijn er getuige van geweest in onze tijd, dat zij die blind waren en hun zicht volledig verloren, toen ze het sap van de Al-Qimat gebruikten in hun ogen, per direct ze genazen en hun zicht terugkwam, en 1 van hen was Al-Shaych Al-‘Adal Al-Ameen Al-Kimaal ibn Abd Al-Dimasque een man van vroomdheid en overleveringen van ahadeeth, en zijn gebruik van het sap van Al-Qimat kwam uit overtuigingen van de hadeeth(erover) en zoekend naar een genezing ervoor zodoende heeft ALLAH het voor hem nuttig gemaakt.

(Fath Al-Baari 10/163)

(Commenting: OFF)

Veel gestelde vragen over de henna vlekken.

Laatst hebben we een artikel geplaatst over het wakker worden met de zogezegde henna vlekken, waaruit veel vragen zijn ontstaan die wij hier zullen beantwoorden insha allah.

Vraag: Wat is het bewijs uit de Koran en de Soennah van dit?

Antwoord:
Alvorens men om bewijs vraagt dient men te weten wanneer bewijs uit Koran en Soennah noodzakelijk is, bewijs uit Koran en Soennah is noodzakelijk bij daden van aanbidding alsmede bij zaken waarop een verbod of verplichting ligt enz, wat grappig is is dat de mensen die bewijs vragen over dit onderwerp uit de Koran en de Soennah aankomen met vitamine tekort en carotenemie, waar is bewijs van de Koran en de Soennah wat betreft dit? De Islaam kent ook bewijsvorming doormiddel van onderzoek, Istiqra en Tatabu3, zodoende is bijvoorbeeld de medische kant ontwikkeld, maar ook vele stelregels omtrent de Arabische Taal.
Dit soort zaken zoals Al-Toekaal behoort tot de zaken die doormiddel van ervaring in de praktijk en onderzoek en Istiqraa zijn ontdekt, zoals ook artsen bewijs hebben gevonden dat een bepaalde bacterie een bepaalde ziekte doet voorkomen, of zal men hier ook vragen om ene bewijs uit de Koran of Soennah?

Vraag: Dit is geen poging tot mislukte sihr want een Oude nederlandse vrouwtje heeft het ook!

Antwoord: Eigenlijk willen we hier niet op reageren maar we doen het toch, we zullen een geheim verklappen, sihr bestaat niet enkel bij Marokkanen en Turken, nee sihr is wereldwijd en internationaal en geloof ons mensen er zijn vele Nederlanders, je zoals Henk en Ingrid die sihr toepassen en sihr bedrijven, denk maar aan de grote joodse gemeenschappen die er zijn maar ook de hobby tovenaars zoals de groupies die satanisme als geloof aanhouden en de shayateen zelf die de mensen lastigvallen en dus ook met sihr.

Vraag: Hoe komt het dat juist in de Ramadan veel mensen deze henna vlekken hebben

Antwoord: Dit is 1 van de bewijzen dat het een mislukte poging tot sihr is, we zien in de maanden van sha3baan en ramadan dat er opeens veel meer mensen met dit soort vlekken zijn, de reden hiervoor is simpel, wanneer het sha3baan is wordt het aantal pogingen van vernieuwing van sihr opgevoerd uit vrees voor komst van de Ramadan, maar zelfs in de maand Ramadan proberen de shayateen en sahara de sihr te vernieuwen maar dit mislukt met de wil van ALLAH omdat de grotere shayateen gevangen zijn en hun invloed niet kunnen gebruiken en daarom worden er meer mensen in deze maanden geraakt met deze vlekken, want de vlekken opzich zijn een bewijs voor MISLUKTE sihr.

Vraag: Zelf een kind heeft dit, het kan toch niet dat men sihr doet bij kinderen.

Antwoord: De meeste broeders en zusters die niet veel kennis hebben over dit vak en niet echt mee bezig zijn zullen zich schrikken wat de realiteit betreft, wat wij hebben meegemaakt in meer dan 13 jaar in dit vak is bizar en verschrikkelijk, wij hebben zelfs babietjes behandeld die niet ouder waren dan een paar weken tot maanden en die niks anders kregen dan borstvoeding maar bij een roqyahsessie zwarte en rode substanties overgaven en trilden en moesten huilen. Degenen die sihr aanvragen zijn slechte mensen die afgunstig zijn en een ongelovig hart hebben, en hoe zou je iemand het meeste pijn doen, door juist het dierbaarste bezit te raken en dat zijn de kinderen, maar Alhamdulilah hebben de moslims ALLAH en we zien wel dat ALLAH de kindjes meer beschermt vanwege hun onschuld en onmacht.

Vraag: Niemand zou sihr doen bij mij, ik doe niemand kwaad

Antwoord: Dit is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat als iemand je kwaad doet je dan wel sihr bij die persoon mag doen. Sihr doen mag nooit om wat voor reden dan ook, men vergeet dat er echt zieke mensen zijn in deze wereld die duivels zijn en echt ziek, en een ziekte in hun hart dragen, zelfs alleen al over dat iemand een nieuwe auto heeft of nieuwe schoenen, als men wist wat wij hebben meegemaakt voor verhalen met mensen die wij hebben behandeld, we kunnen een heel boek ermee vullen, wist je dat er mense bestaan die gewoon sihr willen doen bij iemand uit nieuwsgierigheid, dus gewoon om te kijken of het lukt, zo ziek zijn de mensen dus en als iemand sihr doet bij de Profeet vrede zij met hem, die het toonbeeld van goedheid is en van rechtvaardigheid, wie zijn jij en ik dan?

Vraag: Dit is gewoon vitamine tekort of carotenemie

Antwoord:
Wij hebben vele mensen die dit hebben gekregen gehad die naar een arts zijn geweest en bloedonderzoek hebben gedaan, alles was perfect en zelfs de huisartsen wisten niet wat het was en verklaarden ook dat het niks met vitamine tekort te maken had, en indien je zulke vlekken van carotenemie moet krijgen dan moet je echt een paar kg wortel of pompoen gaan eten.

Hoe zijn wij toch gekomen op Al-Toekaal dat dit een mislukte sihr poging is, allereerst zijn er andere ruqaat die jarenlang in het vak zitten die dit hebben bevestigd, en wij hebben dit in de praktijk onderzocht en zagen er een patroon in, we zullen een aantal zaken vermelden;

– Vele mensen krijgen vooraf aan deze vlekken dromen dat zij aan het eten zijn, en dit is een teken van sihr vernieuwing, met de wil van ALLAH is het dan mislukt maar ze worden wakker met deze vlekken

– Dit soort vlekken gebeurt soms bij een heel gezin, en soms woont dit gezin niet eens met elkaar, sterker soms zijn ze zelfs niet in het zelfde land, toch hebben ze dit allemaal op dezelfde dag gegeten, het is wel bijzonder als ze allemaal op dezelfde dag vitamine tekort hebben.

– Tijdens roqyahsessies waar wij van weten dat de djinn in het lichaam een sahir is die sihr constant vernieuwt heet een patient tijdens de roqyah henna vlekken op de hand gekregen, er is dus geprobeerd sihr te vernieuwen zelfs tijdens de roqyah

– Mensen die wakker worden met henna vlekken en die op hun bed of naast hun bed vreemde objecten vinden, zoals stenen, glas, veren, touw met knopen enz, komt dit ook door vitamine tekort of wortels en pompoen eten?

Dit zijn maar een aantal zaken waar wij jaren over hebben gedaan om te onderzoeken bij honderden patienten, als wij dan bepaalde patronen zien en bewijzen en uitspraken van andere specialisten in roqyah dan geven wij een diagnose en onze mening, wie het wil volgen volgt en wie niet die mag denken wat die wil en dat is geen probleem

BarakALLAHoefeekum,

(Commenting: OFF)

We hebben nu meerdere keren vragen gehad dat broeders en zusters spullen kwijt zijn geraakt op een manier die vele vraagtekens opwekt. En tot deze spullen behoren soms zeer waardevolle objecten zoals goud en soms duizenden euro’s aan geld.

Nu zal iedereen denken dat als iets gestolen is dit natuurlijk gewoon gedaan is door een dief of inbreker, maar wat als er waardevolle zaken zijn gestolen uit een kast of kluis waarvan er niemand de sleutel heeft behalve jijzelf en de kast of kluis ook volledig is afgesloten en er geen sporen van inbraak zijn?

Indien dit het geval is, is er geen sprake van een goocheltruc, maar is het mogelijk dat je slachtoffer bent geworden van een diefstal die gepleegd is door de djinn!

Het is een zaak die bevestigd is in de Soennah van de Profeet vrede zij met hem alsook veel is voorgekomen in de praktijk zowel in de tijd van de selef als in onze tijd.

Wat vele mensen niet weten is dat er shayateen bestaan wiens werk enkel bestaat uit het stelen van waardevolle zaken of het zoeken naar goud, wie kent de hadtih van Abu Hureirah waarbij hij over de zakaah diende te waken maar elke keer de shaytan pakte die wat wilde stelen?

Wie herinnert zich niet de sahir uri geller die zijn zogenaamde trucjes op tv toont, deze man is niks anders dan een sahir, en weet je nog wat zijn werk is in zijn dagelijkse leven? Hij werkt voor goud bedrijven, hij reist voor hen in een helikopter en moet hen aanwijzen waar ze goud kunnen vinden en hier gebruikt hij natuurlijk zijn shayateen voor!

Maar is er dan wat aan te doen om jezelf en je kostbaarheden te beschermen tegen de shayateen, want enkel een deur sluiten of zaken in een kluis doen is niet genoeg.

Het is overgeleverd van Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij de Profeet vrede zij met hem heeft horen zeggen:

“Wanneer een man zijn huis binnenkomt en ALLAH noemt Verheven en Hoog is HIJ, wanneer hij dan binnenkomt en eet dan zegt de shaytan, je hebt geen plaats hier te blijven of om te eten. Maar wanneer hij binnenkomt en ALLAH niet noemt, wanneer hij dan eet zegt hij(de shaytan), je hebt een plaats om te verblijven en te eten.”(Saheeh Muslim 2018)

We zien dus dat het doen van Dhikr(gedenken van ALLAH) bij binnenkomst een bescherming is tegen de shaytan dat die met je meekomt en met je eet en allerlei andere kwaadheden zal verrichten in je huis, bij binnenkomst dient men dus de dua van het binnengaan te verrichten deze is te vinden in de hisn muslim, maar dit is niet alles.

Het is overgeleverd van Jaabir(moge ALLAH met hem tevreden zijn) dat de Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:

“Sluit jullie deuren en noem de naam van ALLAH erover doe jullie lampen uit en noem de naam van ALLAH erover(bij de tijd van Al-Maghreb gebed tot Al-Isha), bind jullie waterzakken dicht en noem de naam van ALLAH erover, Bedek jullie potten en noem de naam van ALLAH erover, zelfs als je er enkel wat op zet doe dit, want de shaytan kan geen waterzakken losmaken of deuren openen of potten openen waarover de naam van ALLAH is uitgesproken(Bukhari nr 3280)

We zien dus dat wanneer men iets sluit en de naam van ALLAH erover noemt(Bismillah) de shaytan niet instaat is deze te openen of te stelen.

We adviseren dus onze broeders en zusters om voortaan deze zaken toe te passen, en om dagelijks Koran te reciteren in het huis zoals Surah Al-Baqarah en ayat Al-Kursi en om niks harams in het huis te hebben zoals muziek enz.

(Commenting: OFF)

Het vernieuwen van de Sihr in de maand Sha’baan

Nu de maand Ramadan nadert en dit een maand is van zegeningen en goedheid en de maand dat de grotere shayateen geketend zijn en hun slaven de sahara(tovenaars) werkloos worden hebben we gezien dat er in de maand Sha’baan(deze maand) er meer sihr wordt vernieuwd.

Dit hebben we gezien aan de hand van broeders en zusters die we behandelen en waarbij we dit hebben geconstateerd.
De reden voor deze vernieuwingen van de sihr kan zijn dat de shayateen vrezen voor de maand ramadan dat de sihr totaal vernietigd wordt en deze niet vernieuwd kan worden in deze gezegende maand.

We adviseren dus onze broeders en zusters met het volgende:

– Dagelijks jezelf beschermen met de smeekbedn van de ochtend en de avond, alsook de smeekbeden die men nodig heeft in het dagelijks leven zoals voor het toilet, het naar buitengaan, het naar binnen gaan, het aankleden enz.

– Voordat men slaapt roqyahwater drinken gemengd met pure honing

– Voordat men slaapt deuren en ramen te sluiten met het zeggen van de Basmalah

– Weg te blijven van alles wat haram is, en het huis haram vrij maken dus geen muziek, geen afbeeldingen van levende zielen aan de muur of openlijk in het huis.(kinderspeelgoed en ID’s zijn toegestaan)

– Zich houden aan de verplichtingen zoals het gebed en dagelijks uit het boek van ALLAH reciteren

– Doorgaan met roqyah en veel dua doen en vragen om beschermen, we gaan nog een artikel wijden aan roqyah in de Ramadan en hoe dit dient te gebeuren

– Probeer dagelijks 7 dadels van ajwa te eten op een lege maag, indien men niet aan ajwa kan komen of deze financieel niet kan betalen zijn andere dadels ook goed met de wil van ALLAH

(Commenting: OFF)

Nu we bewezen hebben dat Sihr bestaat en we de handelswijze van de tovenaars hebben laten zien, is het nu de beurt om wat dieper in te gaan over het onderwerp Sihr.
De betekenis was al uitgelegd, maar er is meer dan dat.
Sihr kan verschillende zaken veroorzaken, men kan er aan dood gaan, ziek worden, krankzinnig worden en Djinn kunnen met behulp van Sihr een menselijk lichaam binnentreden. Sihr kan ook veroorzaken dat een man en vrouw uitelkaar gaan enz.
Het komt ook voor dat door Sihr bepaalde ledematen verlamd raken, zoals benen, armen, enz.
Verder komt het vaak voor bij vrouwen dat Sihr, miskramen veroorzaakt, het niet kunnen hebben van gemeenschap, zeer onregelmatige menstruatieperiodes enz.

 

We zullen zo zien dat Sihr er in verschillende vormen en elke vorm voor bepaalde doeleindes wordt gebruikt.
De geleerden hebben verschillende verdelingen gemaakt van Sihr, zo hebben bepaalde geleerden het verdeeld in 8 soorten en andere hebben weer een ander soort verdeling gemaakt, over het algemeen kan je zeggen dat er 1 echte soort Sihr is en dat is Sihr Al-Hakeeki(werkelijke sihr) en die kan je in 4 hoofdcategorieen verdelen:

1.Al-Sihr Al-Hawa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de lucht laat, door bijvoorbeeld aan vogels vast te maken, of vastmaakt in een boom, de Sihr wordt versterkt elke keer als de windt eroverheen blaast.

2. Al-Sihr Al-Maa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de zee, rivier, meer of waterput gooit.

3. Al-Sihr Al-Naarie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en daarna verbrand of verhit bij vuur, ovens of vuurhaarden.

4. Al-Sihr Al-Turaab, oftwel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en begraaft in zand of aarde zoals langs wegen, of bijvoorbeeld in de tuin.

Dit zijn de hoofdcategorieen van Sihr, van deze categorieen krijgt men weer de volgende subcategorieen Sihr, hiermee wordt duidelijk hoe een bepaalde Sihr wordt gebruikt.

 1. Al-Sihr Al-Ma’kul w’al Masrub, oftewel alle soort Sihr die een persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van een persoon binnen, door dit gaan er meestal een paar Djinn mee het lichaam in om deze Sihr te beschermen.
  Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast met draden, dit gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de Sihr zich nog in het lichaam bevindt.
  De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn voelt, vooral bij het beluisteren van de Koraan en het drinken van Roqyah water(water waarop Koraan is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.
  De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen.
  Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de maag zit, dat niet zo is.
  De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te
  drinken(zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah(bloed verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen.
  Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.
  Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad, touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz.
  Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen. De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de handleiding.  Hieronder een voorbeeld van Sihr die overgegeven is tijdens een behandeling bij een patient, de patient heeft dit op een lege maag overgegeven met de wil van ALLAH na het drinken van 2,5 liter Roqyahwater, je kan goed zien dat de kleur rood/roze is later heeft deze persoon nog geel, wit en zwart overgegeven.
 2. Al-Sihr Al-Masmum, oftewel bepaalde geuren die de sahir bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook ervaart men ademhalingsproblemen.
  Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt Insha Allah nog.
 3. Al-Sihr Al-Mak’ud, oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaardoor in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem erover heen te blazen( zie tafseer Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn.
 4. Al-Sihr Al-Athar, oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt,door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar, nagels, kleding, foto, bloed enz.
 5. Al-Sihr Al-Manthur, oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in huizen en ingangen van kamers.
 6. Al-Sihr Al-Marssus, oftewel vloeibare Sihr die wordt gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verboken worden.
 7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden, symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij de sahir, een afbeelding hiervan is al boven getoond. Deze soort Sihr heb ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr onschadelijk te maken. Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt.
  Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt, als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een hamer zodat het water ook binnenkomt.  Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar geen mensen langskomen.
  Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker.
 8. Al-Sihr Al-Marsud, oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beinvloed wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het zeespiegel niveau verandert.  Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz.
 9. Al-Sihr Al-Madfun, oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond, meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door een ervare raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode famillieleden wast en begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om Sihr bij de dode in het graf te doen. Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op het moment dat men Koraan luistert en vooral verzen die over Sihr gaan, dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr, daar krijg je juist hoofdpijn als je Koraan luistert, de reden dat de hoofdpijn weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen, dromen over dode mensen enz. Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel. Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat gebeuren.

 

Let op!!! 

Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst. Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn. Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien of er wat is of niet.
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden, indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog.

 

 1. Al-Sihr Al-Tafreeq, oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat

bepaalde mensen uitelkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2 vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele gezinnen uit elkaar gerukt.
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub gedaan of door door Sihr Marsus, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken(Sihr Al-Athar).

De Symptomen:

– Plotslinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden.
– Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk niet eens zijn.
– Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed zodra deze persoon weggaat.
– Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij
– Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er afschuwelijk uit voor de vrouw of andersom.

2. Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah), oftewel de betovering van de liefde

een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden en hem gaat gehoorzamen in alles.

De tovenaar vraagt om een kledingstuk  dat nog niet gewassen is of een foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen.

De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad) De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad)

De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de tovenaars doen.

“Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”(Muslim)

Symptomen:

– De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar
– Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat tenkoste van bijvoorbeeld de moeder van de man.
Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd. – Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt, maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man.

Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr Al-Tahjeez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en verlangd alleen naar haar.

3. Al-Sihr Al-Tagjeel, oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan in werkelijkheid is, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn.

In de Koraan in Surah Taa-Haa vers 65 en 66 staat:

Zij zeiden: “O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?”

Hij zeide: “Neen, werpt gij.” Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen.

In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa(vrede zij met hem) in zijn duel met de tovenaars van Fir’awn(de farao) moge de vloek van Allah op hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was.

Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van buitenaf  en dit word dan Sihr Al-Garizi genoemd(betovering die van buiten werkt).

Symptomen:

Dingen zien bewegen die stilstaan
Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien
Dingen zien die er niet eens zijn
Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw die verandert in een slang.

4. Al-Sihr Al-Djoenoen, oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn

plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook een sterke Djinn wordt gebruikt.

Symptomen:

– Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan.
– Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden.

– Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent.
– Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf verwaarloost zoals drugs, alcohol enz.
– De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen.

 

5.Al-Sihr Al-Marad, oftewel een betovering waarbij een persoon ziek

wordt of verlamd of doof of blind word enz.
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen ontstaan.

De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het luisteren van de Koraan, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah dit wel weer kan.
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Koraan is gereciteerd.
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schyzofrenie en vele anderen, slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn.

Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken vertoont.

Symptomen:

– Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden.
– Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische oorzaken.

 

6.Al-Sihr Al-Goemoel, oftewel een betovering die in veel opzichten lijkt

op Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het kenmerkend dat deze persoon heel lui is altijd verslapt en weinig praat met mensen.
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de Djamaa’ ah(groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de Shaytaan blijft.

Symptomen:

-Luiheid
-Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen -Houdt van eenzaamheid
-Geen concentratie
-Heel vaak hoofdpijn

7.Al-Sihr Al-Hawateef, oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met waswaas(influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal wakker schrikt.
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden, ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-Djoenoen of Al-Goemoel.

– Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen.
– Kan niet op 1 plek blijven zitten.
– Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap.
– Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze persoon mee bezig is.
– Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere dimensie/wereld is.
– Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggegraat.
– Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem roepen.

– Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt naar mate meer.
– Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten.

8. Al-Sihr Al-‘oekoem, oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, deze verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts bezoekt, de arts geen reden ziet voor de onvruchtbaarheid.

Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt met een watje met bijvoorbeeld musk of rozewater na het toiletteren en vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de vrouw heel vaak een miskraam krijgt.

‘ Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma(moge Allah tevreden met haar zijn) de Profeet(vrede zij met hem) vroeg over ghusl(grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:

“ Neem het water en bladeren van de lotusboom(sidr) en reinig je zelf er grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijft het goed in zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een stuk doek/lap(in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.” Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?
Hij zei, SubhanAllah! Reinig jezelf ermee.
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het bloed. (Bukhari en Muslim)

Allah zegt in Surah Al-Sjoera vers 49 en 50:

Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.

Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.

Symptomen:

– Onvruchtbaarheid zonder medische reden.
– Zeer onregelmatige menstruatie.
– Pijn bij de onderrug.
– Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond of in de nacht.
– Veel miskramen.

9. Al-Sihr Ta’teel Al-Zawaaj, oftewel de betovering die ervoor zorgt dat de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar.
De tovenaar stuurt een Djinn die de bijvoorbeeld de vrouw achterna moet zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen.
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten lijken.

Symptomen:

– Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de avond en in de nacht
– De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien
– Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is
– Heel slecht kunnen slapen
– Pijn in de onderrug
– Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten zijn geweest.

10. Al-Rabt, de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De betovering bij de man en de betovering bij de vrouw. 

De man:

De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de hersenen, en vooral in het deel dat de sexuele prikkels regelt.

De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf aanbood aan zijn vrouw.

Symptomen:

– Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak.
– Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf opeens niet meer.

De vrouw:

Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen.

1- Al-Rabt Al-Mana’, oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de Djinn.

2- Al-Rabt Al-Tabalud, oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw helemaal niks voelt qua sexuele prikkels en opwinding op het moment dat haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man.

3- Al-Rabt Al-Nazeef, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw gebeurd en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren.

4- Al-Rabt Al-Insidad, oftewel op het moment dat de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees waardoor hij de penetratie niet kan voltooien.

5- Al-Rabt Al-Ta’weer, bij deze variant is het dat als een man trouwt met een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden.

Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafreeq wordt gedaan zodat het meer effect zal hebben.
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen met een watje en musk of rozewater zoals eerder al is vermeld, ook het zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht, verderop zit een uitgebreide behandeling voor deze Sihr.

Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer, velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar.
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil die door de vervloekte zelf namelijk Iblies wordt geregisseerd.
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het moment dat iemand Roqyah doet.

 

(0)

1- ???? ????? ?? ??????? ?????? “??? ???? ?????? ?????? (1) ????????? ??????? ????? ????????????? (2) ??????????? ?????????? (3) ??????? ?????? ???????? (4) ???????? ???????? ?????????? ??????????? (5) ???????? ?????????? ?????????????? (6) ??????? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ???????????? (7)” [???????: 1-

Continue Reading…

(0)

Zoals we net al hebben gezien bij de symptomen is het zeer moeilijk om te weten of iemand nou Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog heeft, dit omdat de symptomen veel op elkaar lijken en dezelfde symptomen ook bij de andere varianten voorkomen, bijvoorbeeld iemand die door Sihr bezeten raakt, kan dezelfde symptomen hebben als Al-Mass.
Toch hebben de geleerden en specialisten door de jaren heen na veel oefening in de praktijk, bepaalde manieren gevonden om te ontdekken wat iemand heeft, het is niet in alle gevallen raak, maar heel vaak klopt het wel. Ik zal Insha ALLAH een aantal van deze manieren hier onder zetten zodat men toch de gepaste Roqyah voor zichzelf kan doen wat met de klachten te maken heeft.

1.Al-Mass oftewel Bezetenheid:

Laat de patient de volgende verzen in zijn handpalmen reciteren

Surah Ibrahim vers 42 tot eind.

De patient dient nu naar zijn hand palmen te kijken en er kunnen 4 zaken gebeuren die duiden dat er grote kans is dat men bezeten is.

– Je bent niet in staat om goed met je ogen te focussen op je handpalmen, en je ziet bepaalde flitsen en dingen flikkeren, dit kan ook gepaard gaan met ogen die warm en wat pijnig aanvoelen.
– Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn
– De handpalmen krijgen een rode kleur
– Je krijgt een warm gevoel in de hoofd

2. Het Boze Oog:

Reciteer Surah Al-Falaq in de handpalmen en veeg over het gezicht, herhaal dit 20 keer, wanneer men heel erg moet gapen, met wijde mond en men kan dit niet tegenhouden dan is deze persoon waarschijnlijk getroffen door het Boze Oog, vooral als hij hierbij ook tranende ogen krijgt.

3. Het Boze Oog:

Reciteer in je hand de volgende 2 smeekbedes en blaas in je handen en veeg over je gezicht. Herhaal dit vaak, als je daarna heel veel moet gapen en meestal ook gevolgd door tranen, dan weet je het is het Boze Oog.

 • Smeekbede 1:

A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq (Ik zoek mijn toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij geschapen heeft)

 • Smeekbede 2:

A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke jaloers en boze oog)

4. Sihr:

De patient dient de volgende verzen met khusoo’en verhefde stem te reciteren vers 102 Surah Al-Baqarah en vers 81 Surah Yoonus, herhaal dit 20 keer.

Als deze persoon huilt is hij Mashur, als hij pijn krijgt in de buik dan is de Sihr Masrub of Ma-kul, als hij iets anders voelt in zijn lichaam dat niet normaal is, dan is er grote kans dat deze persoon Mashur is.

5. Sihr al-Masroeb:

Lees bovenstaande verzen over Sihr(Surah AL-Baqarah vers 102 en Surah Yoonus vers 81 + Ayat Al-Kursi+ Surah Al-Kafiroon+ Surah AL-Falaq over een middelmatig glas water en drink ervan en veeg ermee met het water over het gezicht.
Herhaal dit tot 3 keer toe. Als het Sihr Masrub is dan wil de patient overgeven en voelt zich misselijk en wellicht pijn in de buik. Ook kan het zijn dat hij warmte voelt bij de uiteinden van zijn lichaam, zoals zijn tenen en vingers.

Bovenstaande testjes werken vaak bij mensen, maar soms ook weer niet, dit betekent echter niet dat als ze niet werken dat men 100% niks heeft, de beste manier om daar achter te komen is dus toch uitgebreid Roqyah doen.

(0)

– Benauwdheid en druk op de borst.
– Het haten om gemeenschap te hebben, en om te werken en studeren.
– Hevige en plotselinge hartkloppingen.
– Soms voelt het lichaam verlamd aan, of koud van binnen en ook maakt het lichaam plotselinge bewegingen en trillingen zonder dat men dat eigenlijk wil.
– Het horen van stemmen van bekende mensen en onbekende mensen terwijl de mensen die naast je zitten helemaal niks horen.
– Abnormale vergeetachtigheid.
– Het ruiken van vreemde en onaangename geuren terwijl mensen die in de buurt zitten dit niet ruiken.
– Soms krijgt men het heel warm opeens of juist heel koud en vooral aan de uiteinden van het lichaam zoals de vingers en tenen.
– Soms gaat men huilen zonder reden en vooral net voor en na al-maghreb(zonsondergang).
– Men is vaak nerveus en wordt heel snel boos, dit gaat vaak gepaard met een hoofdpijn die zich voortbeweegt in het hoofd, en op verschillende plaatsen komt, wanneer men zich wast met Roqyahwater gaat de hoofdpijn met de wil van ALLAH weg maar komt later weer terug.

 

(0)