tqaf, rabt, geen gemeenschap door sihr, scheiding door sihr
Het op slot zetten van je eigen dochter!!!?   Kinderen zijn een zegening van ALLAH wanneer de kinderen op worden gevoed op de manier die ALLAH heeft voorgeschreven. Elk kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg, de fitrah, oftewel de aanleg om in ALLAH de Almachtige te geloven en hem te aanbidden.   De Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:   “Elk kind wordt geboren in een staat van Fitrah, daarna zijn het
Artikelen
Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk. Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden. In
Artikelen
Al-Qimat, een genezing voor het oog! Al-Qimat of Al-Qima: De genezing tegen blindheid met de wil van ALLAH! Op gezag van Sa’eed ibn Zaid en Abi Sa’eed en Jaabir en Ibn ‘Abbas en ‘Aisha (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: Al-Qimat(Al-Qima) is Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Bukhair in zijn Kitaab Al-Tibb en Imam Muslim in zijn Kitaab Al-Asriba)   Op
Artikelen
Veel gestelde vragen over de henna vlekken. Laatst hebben we een artikel geplaatst over het wakker worden met de zogezegde henna vlekken, waaruit veel vragen zijn ontstaan die wij hier zullen beantwoorden insha allah. Vraag: Wat is het bewijs uit de Koran en de Soennah van dit? Antwoord: Alvorens men om bewijs vraagt dient men te weten wanneer bewijs uit Koran en Soennah noodzakelijk is, bewijs uit Koran en Soennah is noodzakelijk bij daden van
Artikelen

mei 17, 2017

Bestolen door een Djinn!!

mohamed dokter Comments are off
We hebben nu meerdere keren vragen gehad dat broeders en zusters spullen kwijt zijn geraakt op een manier die vele vraagtekens opwekt. En tot deze spullen behoren soms zeer waardevolle objecten zoals goud en soms duizenden euro’s aan geld. Nu zal iedereen denken dat als iets gestolen is dit natuurlijk gewoon gedaan is door een dief of inbreker, maar wat als er waardevolle zaken zijn gestolen uit een kast of kluis waarvan er niemand de
Artikelen
Het vernieuwen van de Sihr in de maand Sha’baan Nu de maand Ramadan nadert en dit een maand is van zegeningen en goedheid en de maand dat de grotere shayateen geketend zijn en hun slaven de sahara(tovenaars) werkloos worden hebben we gezien dat er in de maand Sha’baan(deze maand) er meer sihr wordt vernieuwd. Dit hebben we gezien aan de hand van broeders en zusters die we behandelen en waarbij we dit hebben geconstateerd. De
Artikelen
Transformatie van Sihr Zoals we eerder een artikel hierover hebben geschreven ziet u in het volgende filmpje een voorbeeld van de transformatie van sihr. Het meisje huilt glas, en er zijn ook mensen waarbij stenen uit het oog komen of zelfs meters lang touw uit haar intieme delen van een jong meisje zonder dat ze daardoor schade oplopen. Dit soort zaken worden als wonders gezien maar zijn niks anders dan sihr die uit het lichaam
Artikelen
Wees blij met je bezetenheid! Waar veel broeders en zusters helaas last van hebben is dat zij soms een gevoel van machteloosheid krijgen en wanhoop omdat de genezing op zich laat wachten. De shaytan manipuleert hun gevoelens en speelt hier natuurlijk op in, zodoende om het vertrouwen in ALLAH te minderen en de persoon depressief te laten voelen, immers iemand die zich niet goed in zijn vel voelt en denkt dat de roqyah niet helpt
Artikelen
Vraag: Wat is de regelgeving omtrent het insmeren van de geslachtsdelen met olie waarover de verzen van de Koran zijn gereciteerd. Antwoord: Het is toegestaan jezelf in te smeren met olie waarover de adem is geblazen van de toegestane Roqyah Het is bevestigd door Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) dat de sporen van geschreven verzen op een vel niet meer als onschendbaar worden gezien als ze uitgewist zijn, en dat iemand
Artikelen
Deze informatie is overgenomen van een lezing van Sheich khalid al habshi. Vele patiënten weten niet wat de gepaste wijze is voor het insmeren met olie. Vaak hoor je van patiënten, “ik ben naar die en die raaqi geweest en hij gaf me olijfolie om me mee in te smeren”. En wanneer wij hen vragen of het effect heeft gehad zeggen zij dat zij er niets van merken. Wij vragen hen dan hoe zij zichzelf
Artikelen

Categorieën