Het zijn de influisteringen van de shaytan waarmee elke gelovige mee te maken heeft en wat soms voor grote problemen kan zorgen zowel in het dagelijks leven als in de aanbiddingen zoals de wassing en het gebed tot zelfs de geloofsovertuiging. We zullen aan de hand van de overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) en de uitspraken van de geleerden onze broeders en zusters helpen met de wil van ALLAH om deze aanval van
Artikelen
Wanneer we kijken of iemand wel of niet een sahir is, dan is 1 van de duidelijkste aanwijzingen dat een sahir vraagt naar de naam van de moeder. Maar wat is de reden hier achter? 3487
Artikelen
Het is overgeleverd door Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Verander jullie huizen niet in begraafplaatsen, want de Shaytaan vlucht van het huis waarin Surah Al-Baqarah wordt gereciteerd.(Saheeh Al- Jaami’ nr 7227) 3484
Artikelen