Definitie van de Djinn

Wanneer we het hebben over de Djinn, hebben we het over een schepsel
dat Allah geschapen heeft en dat net als de mens Allah moet aanbidden. In de Koraan in Surah
Al-Dhaariat vers 56 staat:

“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. “

Hoewel de Djinn net als ons geschapen is om Allah te aanbidden, zijn er verder vele verschillen
tussen ons en hen, zo leven zij in een andere wereld, die zich in onze wereld bevindt, deze wereld
is voor onze ogen onzichtbaar en ook de Djinn zelf zijn voor ons niet te zijn.
Wij kunnen alleen een Djinn zien die een andere gedaante(dier, mens, object) aanneemt, maar daar
zullen we later op terugkomen.

Verder hebben de Djinn bepaalde krachten gekregen zoals, lange afstanden afleggen in zeer korte
tijd, er zijn er bij die kunnen vliegen, er zijn erbij die zeer grote kracht bezitten, maar wat
duidelijk moet zijn voor iedereen is dat dit alles met de wil van Allah gebeurt en dat de Djinn
niet het ongeziene(Al-Ghayb) kunnen zien en weten zoals vele beweren.
Zij zijn net als ons onwetend over het ongeziene, zoals het Uur, wanneer iemand doodgaat enz, deze
macht en kennis ligt alleen bij Allah.
In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 7 staat:

“Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet.”
Het is dus al duidelijk dat de Djinn schepselen zijn van Allah, en dat ze van ons verschillen, dit
verschil komt nog meer naar voren als we gaan kijken waaruit de Djinn zijn geschapen, het moge
duidelijk zijn dat Allah de Verhevene de mens uit aarde heeft geschapen, de Djinn is uit iets
anders
geschapen, namelijk uit een rookloze vlam van vuur.

In de Koraan Surah Al-Rahmaan vers 15 staat:

“En Hij schiep de djinn uit een rookloze vlam van Vuur.”

Verder is het zo dat de Djinn hier al eerder op de aarde leefden dan wij, zij zijn hier 2000 jaar
eerder gekomen dan onze voorvader Adam(vrede zij met hem).
In de Koraan Surah Al-Hidjr vers 26 en 27 staat:

“Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm
gewrocht”.

“En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen”.

%d bloggers liken dit: