Moslims en ongelovigen onder de Djinn

Ik had al eerder aangegeven dat de Djinn voor hetzelfde als de mens zijn geschapen, namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene en daarom bestaan er onder de Djinn moslims en ongelovigen. Wanneer we praten over moslim Djinn, noemen we ze gewoon Djinn, zij zijn namelijk onze broeders in het geloof en het is dus niet gepast om hen Shaytaan, Maarid of ‘Ifriet te noemen, omdat dit specifieke namen betreft voor de ongelovige Djinn.

In de Koraan in Surah Al-Djinn vers 14-15 staat:

“En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken. En zij die zich onderwerpen – hebben de rechte weg gezocht”.

“En zij die van de rechte weg afwijken, zullen brandstof der hel zijn.'”

Ibn Mas’ood(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Iemand van de Djinn(moslim) riep mij, en ik ben met hem meegegaan en reciteerde de Koraan voor hen. Hij(de Djinn) nam ons mee en liet ons de afdrukken van de plaatsen zien waar zij zijn geweest en de sporen van hun vuren.
Ze vroegen hem(de Profeet) naar eten en hij zei; Jullie kunnen elke bot eten als vlees waarover de naam van Allah is uitgesproken en die in jullie bezit komt, en alle uitwerpselen als voedsel voor jullie dieren”. De Profeet(vrede zij met hem) zei: Dus gebruik deze dingen (de botten en uitwerpselen) niet om jullie zelf te reinigen(na het toileteren), want het is het voedsel en middelen voor jullie broeders(de moslim Djinn)”. (Muslim nr 450)

Uit deze overlevering kunnen we dus het bewijs vinden dat de moslim Djinn onze broeders zijn en dat zij net als wij gewoon eten en zelfs dieren hebben die ook voor hen bepaalde zaken doen.

Hoewel de moslim Djinn onze broeders zijn in het geloof, is het niet toegestaan voor ons om hun hulp in te roepen en dergelijke, omdat dit op den duur tot Shirk kan leiden zoals bij de tovenaars, we zullen het hier Insha Allah later wat uitgebreider over hebben in het hoofdstuk van de meest gestelde vragen. Wat wel toegestaan is om de Djinn uit te nodigen naar de Islam, dit dient wel door iemand gedaan te worden die standvastig is in zijn geloof en een degelijk niveau van kennis bezit, er zijn vele verhalen van de selef waarin zij les gaven aan de Djinn.

In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat:

“Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden”.

Het moet nu duidelijk zijn dat de Djinn bestaan, behalve de moslims erkennen vele volkeren het bestaan van de Djinn, er zijn talloze verzen in de Koraan en zelfs een heel Surah wat hun naam draagt en vele overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) over hen. Degenen die de Djinn ontkennen nadat het bewijs tot hen gekomen is plegen een daad van ongeloof, want wie ook maar niet in 1 vers gelooft van Allah heeft daarmee ongeloof gepleegt, moge Allah ons daarvan beschermen. Je zult dus alleen zien dat niemand het bestaan van de Djinn ontkent behalve iemand die arrogant en hoogmoedig is.

%d bloggers liken dit: