Sihr als betekenis in het geloof

Fakr Ad-Deen Al-Razi zegt: Sihr in de context van het geloof betekent alles waarvan de oorzaak geheim is en wat zich buiten de werkelijkheid afspeelt, waarbij het gaat om bedrog en oplichterij.(Al-Misbah Al-Munir)

Ibn Qudama Al-Maqdisi zegt: Het gaat over knopen, toverspreuken die met gesproken of geschreven woorden zijn of daden die effect hebben op het lichaam, het hart of het verstand van de betoverde persoon, zonder hem zelfs aan te raken. Dit is echt en er bestaat zelfs tovenarij die de dood of een ziekte veroorzaakt, die een man weerhoudt gemeenschap met zijn vrouw te hebben, of die de man van zijn vrouw doet scheiden. Het kan ook haat
tussen 2 personen veroorzaken of juist 2 personen van elkaar doen houden,(Al-Mughni).

Als we alle meningen hebben bestudeerd, kunnen we in het kort zeggen dat de betekenis van Sihr is:

Een contract tussen de sahir(tovenaar) en de Shaytaan, en soms gebeurt dit ook letterlijk op papier waarbij zelfs getuigen aanwezig zijn, waarbij de tovenaar bepaalde daden van Kufr(ongeloof) Shirk(Polytheisme), Grote zonden en afschuwlijkheden moet doen en waar inruil daarvoor de Shaytaan bepaalde zaken voor de tovenaar gaat doen en hem in een bepaalde mate gaat gehoorzamen.

Sihr is echt en geen fabeltje, het is een donkere en afschuwelijke praktijk, waarbij levens van mensen kapot worden gemaakt doormiddel van spreuken, knopen, tovermiddeltjes, toverbriefjes enz.

%d bloggers liken dit: